De bundel, met een oplage van 5.000 exemplaren, bevat 25 gedichten geschreven door getalenteerde Amstelveners in de leeftijd van 14 tot 27 jaar. Bakal en Jes droegen hun gedichten voor aan een volle zaal belangstellenden.

Hans Breuker

De inspirerende gedichten zijn het resultaat van vier workshops, onder leiding van dichter en kunstenaar Hans Breuker. 'Het was heel mooi om te zien hoe de gedichten vorm kregen tijdens de workshops. Aan de buitenkant kan je niet zien wat er binnen leeft. Dat ik het vertrouwen kreeg om de gedichten te lezen en te bundelen is een eer. De bundel is een inkijkje in de ziel van de jeugd. De lezer herkent zichzelf misschien in een gedicht en voelt zich minder alleen of kan meer begrip opbrengen voor een ander', aldus Breuker.

gedichten amstelveense jeugd2.png

Hans Breuker met wethouder Herbert Raat,
burgemeester Poppens en wethouder Frank Berkhout

Kosteloos

De gedrukte bundels worden kosteloos verspreid onder de inwoners van Amstelveen binnen de leeftijdscategorie 14 t/m 27 jaar. Het Amstelveen College neemt het voortouw door exemplaren van de bundel uit te reiken aan alle leerlingen, in de hoop dat andere middelbare scholen dit voorbeeld zullen volgen en dit unieke project zullen delen met hun studenten. 

De bibliotheek en Boekhandel Venstra zal ook een stapel exemplaren van 'Amstelveense Jeugd' beschikbaar hebben voor liefhebbers die graag een exemplaar willen bemachtigen.