Geen enkele sociale huurwoning in nieuwbouwwijk De Scheg

Geen enkele sociale huurwoning in nieuwbouwwijk De Scheg

AMSTELVEEN – In de laatste grote uitbreidingswijk van Amstelveen, nieuwbouwwijk De Scheg, waar meer dan 800 woningen worden gebouwd, zal geen enkele sociale huurwoning worden gerealiseerd.


- Lees verder onder deze advertentie -

Volgens het gemeentebestuur, bestaande uit PvdA, BBA, D66 en VVD,  is er nu voldoende sociale woningvoorraad in Amstelveen voorhanden, alleen worden de woningen veelal bewoond door de verkeerde doelgroep (scheefwoners) : zij moeten worden verleid door te stromen naar het middeldure en dure segment in onder andere De Scheg, hun sociale woning achterlatend voor mensen die er recht op hebben.

Eensgezinswoningen
In De Scheg, een wijk die over enkele jaren wordt gerealiseerd in de Noorder Legmeerpolder naast Westwijk, zal daarom vol worden ingezet op de bouw van eengezinswoningen in het middeldure en dure koopsegment. In totaal komen er meer dan achthonderd woningen in de wijk. Ongeveer 20 procent wordt gereserveerd voor huurwoningen in de vrije sector. Dankzij eerdere inzet van het CDA Amstelveen zullen vijftig van die  huurwoningen in de prijscategorie 700-850 euro vallen, maar de rest wordt duurder en in de sociale huursector komt er niks.

Geen appartementen
In het goedkopere en middeldure koopsegment in Amstelveen (grofweg gelegen tussen € 150.000 en € 300.000,-) zijn er volgens gemeentelijke analyse relatief veel woningen (in appartementsvorm) aanwezig in de bestaande bouw. Appartementen worden daarom niet of nauwelijks gebouwd in De Scheg.

Boven de drie ton
Het merendeel van de nieuwe woningen in Amstelveens' laatste grote nieuwbouwwijk zal bestaan uit koopwoningen boven de drie ton. Naar deze woningen is volgens de gemeente veel vraag. De trek naar een eengezinswoning is volgens de gemeente een stap die veel gezinnen juist in Amstelveen willen maken.

Wachttijden 10-20 jaar
De wachttijd voor een sociale huurwoning in Amstelveen bedraagt rond de 10 jaar voor starters en rond de 20 jaar voor doorstromers. Amstelveners moeten volgens de gemeente vooral worden verleid om de stap vanuit het goedkopere en middeldure koopsegment te maken, zodat deze segmenten op haar beurt beschikbaar komen voor de doorstroming vanuit het goedkopere segment, inclusief de sociale huursector.

Na 2020
In De Scheg komt ook een basisschool. Verwacht wordt dat de gemeenteraad pas in 2018 een bestemmingsplanwijziging voor het gebied kan doorvoeren. De nieuwbouwwijk zal vermoedelijk pas na 2020 zijn vorm krijgen.


Reacties