Gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen gaat in 2023 ruim 300 miljoen euro uitgeven: zie hier waar aan

Amstelveen - De oplopende inflatie, stijgende energieprijzen en de arbeidsmarktproblematiek raken ook de financiële huishouding van gemeente Amstelveen. Toch staat Amstelveen er nog financieel goed voor, zo blijkt uit de deze week door het College van B en W gepresenteerde begroting voor 2023. Check de gemeentelijke begroting in één oogopslag.

Klik op onderstaande afbeelding voor een grote infographic van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in 2023 (de begroting in één oogopslag).

infogr_gem_amstelveen_begroting_2023.jpg

Duiding begroting 2023

Het college (VVD, D66, PvdA, GvA) presenteert in de begroting voor 2023 een pakket van voorstellen waarmee € 5,7 miljoen structurele uitgaven zijn  gemoeid en ook nog eens  € 14,7 miljoen aan incidentele uitgaven. De begroting blijft structureel sluitend, met - volgens het College - voldoende reserve. Ook kan een flinke hoeveelheid punten uit het coalitieakkoord worden waargemaakt, als de gemeenteraad op 9 november 2022 akkoord gaat met de begroting.

College van B en W Amstelveen.jpg
Vlnr: Wethouder Adam Elzakalai (VVD), gemeentesecretaris Bert Winthorst, wethouder Floor Gordon (D66), wethouder Herbert Raat (VVD), burgemeester Tjapko Poppens, wethouder Frank Berkhout (D66) en wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA). Niet op de foto: Jacqueline Höcker (coalitiepartner en raadslid GvA)

Aan de slag

Wethouder financiën Adam Elzakalai legt uit: ‘Het college gaat direct met een groot aantal punten uit het nieuwe coalitieakkoord aan de slag. Voor speerpunten als het Stadshart en een fonds voor ‘groen, water en recreatie’ zijn extra middelen beschikbaar voor de periode 2023-2026. Voor preventie en dementie en handhaven op leegstand van woningen zijn incidentele middelen beschikbaar om in 2023 aan de slag te gaan.”

Volgens de wethouder is gemeente Amstelveen financieel gezond: 'Tegelijkertijd zien wij risico’s die onze financiën kunnen beïnvloeden. Wij hebben te maken met personeelstekorten, tekort aan grondstoffen en oplopende prijzen. We zien ook een toenemende regeldruk om een veilige, open en controleerbare overheid te waarborgen. Deze risico’s kunnen niet allemaal zondermeer opgevangen worden en vragen mogelijk om stevige keuzes voor de toekomst. We willen namelijk wel onze stabiele financiële positie behouden.'

Investeren in inwoners
De wethouder vervolgt: “Ook Amstelveen kent tekorten binnen het sociaal domein. Dat zijn alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd op basis van de wetten Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet. Afgelopen jaren hebben we deze tekorten met incidentele middelen gedekt in afwachting en de hoop dat vanuit het Rijk een beter perspectief zou komen. Een structureel perspectief vanuit het Rijk is er nog niet maar wij zien wel ruimte om een deel van onze tekorten zelf structureel op te lossen. Verder investeren we in sport en cultuur”, zegt Elzakalai.

Investeren in de toekomst
Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema en de komende jaren kunnen we met inzet vanuit onze reserve duurzaamheid de nodige uitgaven doen. Rijksgelden kunnen terug naar de reserve en blijven zo beschikbaar om onze doelen uit te voeren. De gemeenteraad van Amstelveen gaat aan de slag met de Global Goals (de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen).

Ook zijn er investeringen in onderwijs en wonen, zoals de sporthal van KKC en in de voorbereidingen voor nieuwbouw van scholenlocaties en woningen op Nieuw Legmeer en de Scheg. En we investeren in de voorbereiding van het nieuwe bedrijventerrein Amstelveen Zuid, in dierenwelzijn en in de uitbreiding van het zwembad. Verder blijven we investeren in een veilige woonomgeving, met aandacht voor onzichtbare vormen van criminaliteit zoals ondermijning, cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit.

Dienstverlening op peil houden
Investeringen op het vlak van ICT en digitale dienstverlening zijn noodzakelijk om de dienstverlening op peil te houden. De gemeente blijft zo in de pas lopen met de technologische ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 14:34

Speciale signeersessie Marianne Timmer bij De Wijnschuur

Amstelveen/Nes/Uithoorn - Olympisch kampioen Marianne Timmer komt op zaterdag 9 december 2023 tussen 15.00 en 17.00 uur naar De Wijnschuur in Nes aan de Amstel om haar nieuwe boek 'De Timmerfabriek' te promoten en te signeren.  

Horeca 6 dec. 2023 15:00

X-MAS Bajes Cocktail Night: reserveer je plekje

Amstelveen - In De Bajes aan de Ouderkerkerlaan 1-2 wordt vrijdagavond 15 december 2023 een X-MAS Bajes Cocktail Night gehouden. Je kan nu je plekje reserveren voor deze gezellige cocktailavond in kerstsferen.