Gemeente Amstelveen reageert op kritiek rond brand Urbanuskerk

Gemeente Amstelveen reageert op kritiek rond brand Urbanuskerk Foto: Davey Photography

Amstelveen – Burgemeester Bas Eenhoorn en de wethouders (b en w) hebben in een raadsbrief aan de gemeenteraad de stand van zaken rond de brand in de Urbanuskerk gegeven. In de brief wordt onder meer gereageerd op de felle kritiek van GroenLinks op het college. 


- Lees verder onder deze advertentie -

GroenLinks had eerder geen goed woord over voor de reactie van b en w op een kritisch inspectierapport over het falende beleid van de gemeente omdat er onder meer 370 meldingen over kapotte brandkranen waren binnengekomen. Het college is het niet eens met de kritiek van de grootste oppositiepartij van Amstelveen.

Onjuistheden

“In een door GroenLinks verspreid persbericht staan meerdere feitelijke onjuistheden over de gang van zaken na de brand”, schrijft b en w in de brief aan de gemeenteraad. “GroenLinks stelt dat er 370 kapotte brandkranen zijn. Dit is feitelijk onjuist. Een melding van de brandweer betekent niet direct dat een brandkraan defect is en daarmee buiten werking staat. Het gaat om 370 gebreken waarvan meerdere meldingen betrekking kunnen hebben op één brandkraan. Alle gebreken zijn inmiddels opgelost.”

GroenLinks stelt in het persbericht ook dat het onduidelijk is wat er met de 160.000 euro, die de gemeenteraad beschikbaar had gesteld om de brandkranen te laten repareren, is gebeurd. Ook dit weerspreekt b en w omdat uit het inspectierapport blijkt dat de gemeente in 2018 140.432,88 euro heeft betaald aan Waternet voor 2072 brandkranen. Daarnaast is in 2018 aan PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 5024,15 euro betaald voor 174 brandkranen.

Onderzoek

GroenLinks meldt in het persbericht ook dat de gemeente niet meteen na de brand zelf een onderzoek heeft gedaan naar de eigen processen. “Dit is feitelijk onjuist”, schrijft b en w. “Al op de dag van de brand heeft de burgemeester, gezamenlijk met de commandant van de regionale brandweer, opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek naar de bluswatervoorziening. Drie dagen na de brand heeft het college opdracht gegeven onderzoek te doen naar de staat van onderhoud van alle brandkranen in Amstelveen.”

De gemeente laat verder weten dat de veiligheid van de inwoners van Amstelveen nooit in het geding is geweest en dat de inspectie op 23 mei in de commissie Algemeen, Bestuur en Middelen een toelichting zal geven op het rapport over de brand. Daarnaast kunnen raadsleden dan ook vragen stellen aan de inspectie en met het college in debat gaan over het rapport. De brandweer zal hierbij aanwezig zijn. Namens het college zal de burgemeester verantwoording afleggen.


Reacties