Gemeente Amstelveen vreest totaal IT-infarct; pijlsnel miljoenen nodig

Gemeente Amstelveen vreest totaal IT-infarct; pijlsnel miljoenen nodig

AMSTELVEEN – De computersystemen in het raadhuis van Amstelveen zijn zo traag en storingsgevoelig dat de gemeente aankomende zomer een totaal IT-infarct vreest, waarbij geen ambtenaar in het raadhuis nog digitaal kan werken. ‘Dat betekent dat het grootste deel van onze dienstverlening stopt’, zo wordt gemeld in een raadsvoorstel waarin met de grootste spoed 2,8 miljoen euro wordt gevraagd voor nieuwe hard- en software.

De gemeente heeft al meerdere keren medewerkers van de afdeling belastingen noodgedwongen naar huis moeten sturen omdat niet meer te werken valt met de huidige systemen. En cruciale achterliggende systemen (Citrix-servers) van het Amstelveense ICT-netwerk blijken vanaf medio dit jaar (eind juni/begin juli) niet langer meer te worden ondersteund door leveranciers. De capaciteit van de huidige ICT-systemen schiet al ernstig tekort door overbelasting mede door het toenemend gebruik van benodigde (web)applicaties

Uitval

Medewerkers op diverse vakafdelingen ervaren continu traagheid en uitval (van systemen dan) op hun werkplek. Storingen en uitval doen zich vooral voor op de afdeling Belastingen en het Sociaal Domein, maar feitelijk zijn alle afdelingen de dupe.

Overal traagheid

De traagheid doet zich niet alleen voor in Outlook en internetbrowsers, maar ook web-georiënteerde applicaties werken niet goed en daarbij is ook nog het WiFi-netwerk verouderd en ontoereikend. Gevolg is dat de gemeente veel productietijd verliest. Een investering van 2,8 miljoen euro is zeer snel noodzakelijk: zo snel dat niet kan worden gewacht op de eerder uitgedachte en opgestelde investeringsagenda voor de digitale transformatie van de gemeentelijke organisatie en dienstverlening. 

Calamiteit

De gemeente noemt de kans zeer reëel dat zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet na 30 juni 2018. ‘De consequentie is zo verstrekkend, dat wij deze vanuit risico-acceptatie niet aanvaardbaar vinden’, wordt gesteld in het raadsvoorstel.

Oplossing

De gemeente zegt, na een second opinion te hebben gevraagd, voor 2,8 miljoen euro met een oplossing te kunnen komen (nieuwe hard- en software) die op korte termijn is te implementeren en die niet leidt tot desinvesteringen in de toekomst. Einde april komt het voorstel in commissieverband aan de orde.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties