Het voormalige Café de Zwarte Kat (Beeld: Gemeente Amstelveen)

Gemeente maakt contractuele afspraken rond locatie Zwarte Kat gedeeltelijk openbaar

Amstelveen - Gemeente Amstelveen maakt, met instemming van de eigenaar van Amsteldijk Zuid 105, de met de grondeigenaar van locatie de Zwarte Kat in februari 2019 gesloten overeenkomst gedeeltelijk openbaar. Het doel is om misverstanden tegen te gaan.

Op de locatie lag een plan klaar voor de ontwikkeling van drie villa's, maar de Raad van State zette daar een streep door na protest van omwonenden. De gemeente heeft echter nog geen definitieve streep gezet door de herontwikkeling en gaat op 6 februari 2023 het gesprek aan met omwonenden over de toekomst van de locatie.

Openheid

'Door de opgelegde geheimhouding er deels af te halen, kunnen we in alle openheid op 6 februari 2023 een gesprek aangaan met de leden van de bewonerscommissie De Zwarte Kat,' zegt wethouder Floor Gordon. Ze legt uit dat bij bouwplannen die niet passen binnen het geldende bestemmingsplan altijd een 'overeenkomst tot kostenverhaal' wordt gesloten: 'Dat zijn we verplicht op grond van de wet, dus ook bij de Zwarte Kat. Zo kunnen we onze kosten verhalen en maken we onder andere afspraken over de realisatie van het bouwplan. 

Inspanningsverplichting

In de overeenkomst tot kostenverhaal staan afspraken over het beoogde bouwplan, de te doorlopen ruimtelijke procedure en afspraken over de (plan)kosten die de gemeente maakt en dient te verhalen op de grondeigenaar. Zo’n overeenkomst kent ook een inspanningsverplichting om medewerking te verlenen aan het voorgenomen bouwplan. Dat speelt nu voor de drie beoogde woningen.

Geheimhouding ter bescherming

Eerder legde de gemeente ter bescherming van de belangen van betrokken partijen geheimhouding op de gehele overeenkomst tot kostenverhaal, waarbij de aankondiging van het aangaan ervan en een zakelijke beschrijving van afspraken op hoofdlijnen wel openbaar zijn. De geheimhouding van de overeenkomst zelf wordt nu gedeeltelijk opgeheven waarbij op grond van de uitzonderingsgronden uit de 'Wet open overheid' geheimhouding deels in stand blijft. 

Wet open overheid

De Wet open overheid heeft tot doel om de overheid transparanter te maken. In het licht hiervan onderzoekt de gemeente hoe in de toekomst met volledige geheimhouding op te sluiten overeenkomsten wordt omgegaan. Gordon geeft aan transparantie belangrijk te vinden: 'Voor het vertrouwen en voor democratische controle.'


Meer nieuws

Algemeen vandaag 09:17

Pluktuin Zorgvlied geopend

Amstelveen - Afgelopen week is op gedenkpark Zorgvlied een bijzondere tuin geopend: een natuurlijke bloemenpluktuin. Burgemeester Tjapko Poppens was hierbij aanwezig. Naasten die op Zorgvlied een graf van dierbare bezoeken, kunnen in de pluktuin een paar bloemen plukken en bij het graf neerleggen.

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur gisteren 12:20

Bloesempark Amsterdamse bos in bloei

Amstelveen - De bloeiperiode van het Bloesempark in het Amsterdamse bos is officieel aangebroken.