Gemeente wil meer aandacht voor regelingen tegen armoede

Gemeente wil meer aandacht voor regelingen tegen armoede Foto: Wethouder Marijn van Ballegooijen. [Anko Stoffels]

Amstelveen – De gemeente vindt dat minima te weinig gebruik maken van speciale regelingen tegen armoede. In verband hiermee wil wethouder Marijn van Ballegooijen een campagne starten om deze regelingen meer onder de aandacht te brengen.

De gemeente heeft in 2017 en 2018 de zogenoemde ‘Klijnsma gelden’, die bedoeld zijn om de armoede te bestrijden, besteed aan nieuw beleid, aan uitbreiding van bestaand beleid en aan bestaand beleid. Het geld van de Rijksoverheid is onder meer gebruikt voor allerlei verschillende regelingen.

Bijles

Zo heeft de gemeente de pilot regeling vergoeding kosten bijles voor kinderen op middelbare school met een maximum van 300 euro per kind opgezet. Deze regeling loopt in 2018 door. Ook is de eveneens in 2018 doorlopende pilot regeling voor jongeren van boven de 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben voor school opgezet. Deze regeling is voor jongeren die een opleiding volgen of gaan volgen. Zij kunnen in aanmerking komen voor de schoolregeling, computerregeling en internetvergoeding, sport- en cultuurregeling, vaktraining en huiswerktraining.

Het rijksgeld is daarnaast ingezet voor uitbreiding van bestaand beleid. Daarbij is de zwemregeling voor het A-, B- en C-diploma van 75 procent vergoeding naar 100 procent vergoeding gegaan. Verder is de computerregeling en jaarlijkse internetvergoeding voor kinderen van minima verruimd van 8-18 jaar naar 4-18 jaar. Ook deze uitbreiding van beleid loopt in 2018 door.

Amstelveenpas

Behalve dat een aantal regelingen is uitgebreid zijn er ook nog andere regelingen voor kinderen die al veel langer bestaan, zoals de schoolregeling waar kinderen van minima 75 euro voor basisonderwijs en 150 euro voor voortgezet onderwijs per jaar kunnen krijgen. Voor het Vakantiekamp in de zomervakantie is er een regeling waarbij de eigen bijdrage voor minimagezinnen maximaal 12,50 euro is. Daarnaast is er de sport en cultuurregeling van 250 euro per kind per jaar en is er mogelijkheid tot een vergoeding voor overblijfkosten bij een continue rooster. Verder zijn er het hele jaar door kortingen voor minima bij allerlei bedrijven en organisaties dankzij het gebruik van de Amstelveenpas.

Zowel in 2017 en 2018 was er een extra actie met deze Amstelveenpas. Gezinnen met kinderen kunnen per gezinslid 30 euro extra op de pas krijgen om mee te kunnen doen aan een culturele activiteit.

Natura

De Klijnsma gelden worden ook gebruikt om regelingen waar mogelijk “in natura” te verstrekken. De computerregeling is een voorbeeld van zo’n “natura” verstrekking waarbij de tegemoetkoming rechtstreeks betaald wordt aan de leverancier.

Zwembad ‘de Meerkamp’, zwemvereniging ‘de Futen’ en zwemvereniging ‘de Watervrienden’ bieden met ingang van april 2018 een pakketprijs aan voor zwemdiploma’s A, B en C voor kinderen van gezinnen met een laag inkomen. De gemeente betaalt de vergoeding rechtstreeks aan het zwembad of de zwemvereniging.

Minimabeleid

 “De gemeente Amstelveen heeft al een heel breed minimabeleid”, zegt wethouder Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen vandaag in een persbericht van de gemeente Amstelveen. “Wij vinden het gebruik van de regelingen met 30 tot 50 procent, afhankelijk van de regeling, te laag. De inwoners die er recht op hebben, gebruiken onze regelingen dus niet voldoende. Daarom gaan we binnenkort van start met een campagne om het bereik te vergroten en onze regelingen nog meer onder de aandacht te brengen. Ook willen we met de campagne het taboe dat kleeft aan armoede doorbreken. In 2019 zal er een herijking van het minimabeleid plaatsvinden.”

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties