Gemeente ziet kwaliteit onderwijs verbeteren

Gemeente ziet kwaliteit onderwijs verbeteren Foto: Wethouder Maaike Veeningen. Foto: Gemeente Amstelveen

AMSTELVEEN De gemeente heeft in 2015 in samenspraak met het onderwijsveld en het bedrijfsleven de onderwijsagenda ontwikkeld. Dankzij deze agenda is het onderwijs er in Amstelveen volgens de gemeente Amstelveen op vooruit gegaan.

De belangrijkste thema’s in de onderwijsagenda zijn aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, taalontwikkeling en talentontwikkeling. Om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren worden bedrijventours en inspiratiebijeenkomsten zoals Amstelveen Ontvangt voor leerlingen georganiseerd. De laaggeletterdheid heeft met het Taalhuis en een aantal nieuwe taalpunten een goede impuls gekregen, de nieuwkomersklassen zijn uitgebreid en er gaan talentvolle leerlingen naar de kopklas. Het college is blij met de goede samenwerking tussen partijen in en rond het onderwijs. “Het is goed te zien dat het bedrijfsleven en de schoolbesturen zo enthousiast zijn over de samenwerking en de behaalde resultaten”, zegt wethouder onderwijs Maaike Veeningen in een persbericht van de gemeente Amstelveen.

Aansluiting

Er wordt veel bereikt op het gebied van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Diverse activiteiten dragen bij aan een sluitende onderwijsketen en zijn gericht op de aansluiting van het primair onderwijs op het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Maar ook de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en voldoende internationaal onderwijs. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs ontwikkelen steeds meer gezamenlijke programma’s, ook met het bedrijfsleven. Hierdoor ontstaat een doorgaande ontwikkelingslijn. Docenten uit het voorgezet onderwijs geven bijvoorbeeld gastlessen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Ook zijn ‘Alles in één scholen’ in ontwikkeling.

Voor verschillende doelgroepen is er aanvullend aanbod gericht op taalontwikkeling zoals voor kinderen in de voorschoolse periode. Maar ook voor nieuwkomers die de Nederlandse taal nog moeten leren. Daarnaast is er ondersteuning voor laaggeletterde inwoners om hun taalvaardigheid te verbeteren.

Talentontwikkeling

De activiteiten richten zich bijvoorbeeld ook op het ontwikkelen van ‘21st century skills’, op ICT- en sociale mediavaardigheden en het stimuleren van talentontwikkeling. Via subsidies kunnen scholen een bijdrage krijgen voor activiteiten die hier op inzetten. Het Amstelveense onderwijs is nu volgens de gemeente technisch bij de tijd en vervult inmiddels op bepaalde terreinen zelfs een voorbeeldrol.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.