Op de bank raadsleden Fatumo Mahamed Farah (GL), Saloua Chaara (D66) en Esther Veenboer (PvdA). Staand: wethouders Marij van Ballegooijen (PvdA) en Floor Gordon (D66)

Gemeenteraad Amstelveen zet in op verbinding in strijd tegen polarisatie en discriminatie

Amstelveen - De gemeenteraad van Amstelveen heeft een voorstel van D66, de PvdA en GroenLinks aangenomen dat zich richt op het tegengaan van polarisatie en discriminatie in Amstelveen. De motie, voor meer begrip en verbinding tussen Amstelveners, kreeg brede steun in de gemeenteraad. 

Amstelveen is volgens de genoemde partijen een diverse gemeente: 'De gemeente is een thuis voor mensen van over de hele wereld met verschillende achtergronden en voorkeuren. In Amstelveen is 24% van de Amstelveners international en zo’n 53% van de Amstelveners heeft een migratieachtergrond. Het overgrote deel van deze groep bestaat uit kenniswerkers (bijna 8.300 mensen), arbeidsmigranten (3.225 mensen) en studenten (1.030 mensen). De kleinste groep bestaat uit ontheemde Oekrainers (810) en statusouders (495).'

Spanningen tussen groepen mensen
D66, de PvdA en GroenLinks zijn trots op het gegeven dat de verschillende culturen in Amstelveen over het algemeen harmonieus naast elkaar bestaan en leven. Toch vinden zij dat er meer moet gebeuren voor een verbonden en inclusieve stad: “Er gebeuren al goede dingen om ontmoetingen te bevorderen en alle Amstelveners maximaal mee te laten doen in onze stad. Maar wie de actualiteiten volgt kan niet anders dan concluderen dat er nog veel te winnen is als het gaat om tolerantie, acceptatie en inclusie.”, aldus Saloua Chaara (D66), Esther Veenboer (PvdA) en Fatumo Mahamed Farah (GroenLinks).

Verharding maatschappelijk debat
De raadsleden wijzen op de verharding van het maatschappelijke debat en de toenemende spanningen en tegenstellingen tussen groepen. "De ruimte voor genuanceerde meningen verdwijnt, mensen komen recht tegenover elkaar te staan en de omgangsvormen tussen groepen inwoners kunnen hierdoor verslechteren. Wij willen extra actie om Amstelveners hiertegen te wapenen, zodat we samen zorgen voor een open, vrije en inclusieve stad waarin iedereen zich thuis voelt."

Verschil maken
D66, de PvdA en GroenLinks hebben daarom een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Hiermee willen zij dat er extra inzet wordt gepleegd op ontmoeting, dialoog en positief contact tussen Amstelveners met verschillende achtergronden.

Chaara, Veenboer en Mahamed Farah leggen uit: “Wij willen dat in samenwerking met ondernemers, maatschappelijke partners en het onderwijs, concrete activiteiten worden georganiseerd om de weerbaarheid van Amstelveners te versterken en hen meer met elkaar te verbinden. Denk aan dialoogsessies, publiekscampagnes en programma’s met theater, film, muziek, maar ook spoken word, storytelling, lezingen, workshops en debatten.”

Verschil maken
Zij vervolgen: “Dit gaat op de juiste manier verschil maken. Want we weten allemaal: onbekend maakt onbemind en onderzoek na onderzoek laat zien dat positief contact, dialoog en ontmoeting effectief zijn in het verminderen van vooroordelen en maatschappelijke spanningen maar ook het vergroten van wederzijds begrip. We zijn blij met de positieve reactie van het college op ons initiatief en dat zij hier vol gas werk van wil maken”.

Het voorstel van D66, de PvdA en GroenLinks is bijna unaniem aangenomen. De SP en het CDA dienden het voorstel mee in. Goed voor Amstelveen, de ChristenUnie, de VVD, Burgerbelangen Amstelveen, 50Plus steunden het voorstel.


Meer nieuws

112 gisteren 15:09

Auto's in botsing op kruising Beneluxbaan/Gondel

Amstelveen - Niet voor het eerst heeft er een aanrijding plaatsgevonden op het kruispunt Beneluxbaan/Gondel in Amstelveen Zuid. Twee auto's botsten op elkaar met flinke blikschade tot gevolg.

Politiek 23 jul. 2024 11:37

Burgerbelangen Amstelveen: zorgwoningen Maccabiadelaan toewijzen aan kwetsbare mensen met zorgvraag

Amstelveen – Op initiatief van de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) gaat het College van B en W onderzoeken hoe de 41 zorggeschikte woningen aan de Maccabiadelaan direct kunnen worden toegewezen aan kwetsbare mensen met een zorgvraag. Ook wordt op initiatief van de lokale partij informatie over zorg beter toegankelijk voor inwoners met een hulpvraag.

Politiek 23 jul. 2024 11:30

Actief voor Amstelveen tevreden zomerreces in

Amstelveen – De lokale politieke partij actief voor Amstelveen is tevreden het politieke zomerreces ingegaan. De partij zag vorige week tijdens de behandeling van de Perspectiefnota drie moties aangenomen worden.