Gemeenteraad pleit voor meer woningen in Uilenstede

Gemeenteraad pleit voor meer woningen in Uilenstede Foto: PvdA/D66

AMSTELVEEN - De gehele gemeenteraad heeft de motie ‘Uitbreiding campus Uilenstede’ van PvdA raadslid Arnout van den Bosch aangenomen. De motie is een signaal naar Den Haag om alsnog de afwijzing van het plan tot uitbreiding van de campus Uilenstede te heroverwegen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wees het plan van de Gemeente Amstelveen om 2500 studentenwoningen te bouwen op campus Uilenstede eerder af. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is van mening dat het aantal woningen, ook al zijn het tijdelijke studentenkamers, zo buiten proportie is van wat is toegestaan dat zowel wat betreft veiligheid als gezondheid van toekomstige bewoners risico’s ontstaan.

Teleurstelling

De ILT gebruikt daarvoor volgens een vandaag verstuurd gezamenlijk persbericht van PvdA en D66 echter verouderde normen en laat in Kronenburg wel hotels verrijzen. De afgelopen twee jaar hebben de Gemeente Amstelveen en het Ministerie samen gewerkt aan de realisatie van uitbreiding van campus Uilenstede. Juist daarom kwam de afwijzing ook als een grote teleurstelling. Het gaat in het plan vooral om de transformatie van al lang leegstaande kantoren naar studentenwoningen. Medewerking van het Ministerie is daarbij noodzakelijk omdat Uilenstede onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan van Schiphol ligt.

De raadsbrede motie spreekt uit teleurgesteld te zijn over de afwijzing van het plan en spreekt daarnaast uit dat het alsnog realiseren van de extra jongeren- en/of studentenwoningen op campus Uilenstede, gezien de lange wachtlijsten, noodzakelijk is. Ook roept de motie het college op zowel bestuurlijk als juridisch bezwaar te maken tegen de afwijzing van het plan en op korte termijn met het Ministerie in overleg te gaan over de ontstane situatie.

Positief

PvdA-raadslid Arnout van den Bosch vindt het uiteraard een goede zaak dat de motie afgelopen woensdag unaniem is aangenomen. “Unanieme steun is het sterkst mogelijke signaal richting Den Haag. Ik hoop dat dit help het plan alsnog gerealiseerd te krijgen.”

Ook D66-raadslid en woordvoerder studentenwoningen Stephanie Schilder laat zich positief uit over de raadsbrede steun voor de motie. “D66 zet zich al jaren in voor de realisatie van woningen op Kronenburg. De afwijzing kwam voor ons dan ook als een teleurstelling. Zelf woon ik op Uilenstede en merk ik hoe hoog de vraag is naar studentenwoningen. Ik zie deze motie dan ook als een signaal naar Den Haag om de afwijzing te heroverwegen. Er is in ieder geval voldoende steun vanuit Amstelveen voor het plan.”

Ook in het nieuwe college-akkoord van VVD, D66 en PvdA wordt de transformatie van leegstaande kantoren naar huisvesting voor studenten en starters gestimuleerd. De coalitie zal de lobby richting het Rijk voor de transformatie van Kronenburg onverminderd voortzetten. Overigens heeft PvdA Kamerlid Henk Nijboer onlangs Kamervragen gesteld over het niet doorgaan van de bouw van 2500 studentenwoningen in Uilenstede.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties