Gezellig wonen en inspirerend werken in Kronenburg-Uilenstede

Gezellig wonen en inspirerend werken in Kronenburg-Uilenstede Foto: Gemeente Amstelveen

Amstelveen - De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met de Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede en de bijbehorende Nota van Beantwoording van alle inspraakreacties. In de visie staat een nieuw toekomstperspectief met plannen om dit monofunctionele kantoorgebied met veel leegstand te transformeren naar een levendig woon-werkmilieu met een mix aan functies.

Met de vaststelling van de Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede kunnen de plannen worden uitgevoerd. De gemeente gaat de visie nu verder uitwerken tot een bestemmingsplan.

Toekomstbeeld

“Het plan is om van de huidige kantorenlocatie Kronenburg een gebied te maken waar het inspirerend werken, gezellig wonen en prettig studeren is in een groene omgeving met alle dagelijkse voorzieningen binnen handbereik”, zegt wethouder Floor Gordon in een persbericht van de gemeente. “Dit toekomstbeeld is in nauwe samenspraak met alle betrokkenen in het gebied ontwikkeld en staat beschreven in de gebiedsvisie.”

De Gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede heeft vier weken ter inzage gelegen. Uit de inspraakreacties bleek dat omwonenden en gebruikers van het gebied overwegend positief tegenover de ontwikkelingen staan. Verder hebben partijen als de Vrije Universiteit, Metropool Regio Amsterdam, Schiphol en de provincie Noord-Holland positieve reacties ingediend.

Gebiedsvisie

De gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede is vanaf 16 mei in te zien via Gebiedsvisie Kronenburg Uilenstede of de komende zes weken bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis.


Reacties