Het tweerichtingsverkeer voor fietsers (foto) is begin 2021 teruggedraaid.

Glazen wanden bij nieuwe rotondes Beneluxbaan worden vervangen voor spijlen hekwerken

Amstelveen - De gemeente gaat een serie aanpassingen doorvoeren bij de nieuwe rotondes op de Beneluxbaan langs het Amstelveenlijntraject (Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan) om de verkeersveiligheid te verhogen. Een daarvan is het gedeeltelijk vervangen van de glazen afscheidingen bij de nieuwe rotondes.  

Die maatregel wordt genomen omdat de glazen wanden door condensvorming en regen het zicht van weggebruikers veelal wegneemt.

glazen afscheiding tram.jpg

Extra drempels

Om de snelheid van gemotoriseerd verkeerverder  te verlagen komen er op de opritten naar de rotondes ook extra drempels en worden de voetgangersoversteken verhoogd. De gemeente heeft bij de rotondes Kronenburg en Zonnestein inmiddels ook het fietspad al omgezet naar eenrichtingsverkeer, waar dat eerder tweerichtingsverkeer was.

Groen op middeneiland rotondes

Als laatste gaat de gemeente aan de slag met het inrichten van de middeneilanden met groen. Het midden is nu afgewerkt met geel natuursteen, maar wordt (mede op verzoek van omwonenden) groen. Dit heeft ook een positief effect op de verkeersveiligheid, omdat automobilisten niet meer direct de andere kant van de rotonde kunnen zien en hierdoor onbewust hun snelheid aanpassen.

Kritiek en schouw

Er kwam na de oplvering van de rotondes flinke kritiek van weggebruikers. De gemeente voerde na oplevering van de rotondes een verkeerschouw uit hetgeen al direct resulteerde in maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren: zo werden er al stopborden aangebracht en werd de belijning aangepast. De veiligheid van de rotondes zijn vervolgens nader onderzocht op verdergaande maatregelen.

Zorgen serieus genomen

'Uit het onderzoek kwam naar voren dat verdere maatregelen wenselijk waren voor onder andere de zichtbaarheid van de fietsers en voetgangers, maar ook het verlagen van de snelheid van gemotoriseerd verkeer. We nemen de zorgen van inwoners uiterst serieus,” zegt Ellermeijer. De eerste aanpassingen zijn al gereed. Het zijn ingrepen voor een verdere verbetering van de verkeersveiligheid'.

Aanpassingen stap voor stap

Niet alle aanpassingen zijn direct te realiseren. De aanpassingen van de glazen beplating en de middeneilanden vragen een langere voorbereiding. De extra snelheidsbeperkende maatregelen worden het eerst uitgevoerd, de overige maatregelen volgen dit voorjaar.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 21:00

Amstelveen by night (45)

Amstelveen - Tijdens de avondklokperiode deelt AmstelveenZ.nl in de rubriek #amstelveenbynight iedere avond om 21.00 uur een avondfoto uit Amstelveen. Op de 45e dag dat de avondklok geldt, een avondfoto van de Nesserlaan.

Corona Amstelveen gisteren 19:01

Lockdown blijft, avondklok blijft: iets meer ruimte voor grotere winkels

Amstelveen - De lockdown blijft, de avondklok blijft en het negatief reisadvies blijft. De coronacijfers zijn volgens het kabinet dermate zorgelijk dat er de komende twee weken geen versoepelingen mogelijk zijn. Wel worden enkele aanpassingen en correcties doorgevoerd in de huidige maatregelen.

Algemeen gisteren 14:13

Sloop pastorie Annakerk gestart, kerk blijft behouden

Amstelveen - De fysieke sloop van de pastorie van de Annakerk is begonnen. De pastorie, die vast zit aan de kerk, moet wijken voor de verbreding en verdieping van Rijksweg A9 door Amstelveen. De Annakerk zelf blijft staan.

Algemeen gisteren 11:29

Vrouwen hangen vuile was buiten

Amstelveen - In de wijk Bankras-Kostverloren hebben diverse bewoonsters 'de vuile was buiten gehangen'.

Algemeen 7 mrt. 2021 21:00

Amstelveen by night (44)

Amstelveen - Tijdens de avondklokperiode deelt AmstelveenZ.nl in de rubriek #amstelveenbynight iedere avond om 21.00 uur een avondfoto uit Amstelveen. Op de 44e dag dat de avondklok geldt, een avondfoto van de oudste huisjes van Amstelveen, gelegen in het Oude Dorp.