Het team van Góed voor Amstelveen

'Góed voor Amstelveen' nieuwe lokale politieke partij GR 2022

Amstelveen - Een nieuwe lokale partij, genaamd 'Góed voor Amstelveen', zal in maart 2022 deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen. De partij wordt geleid door Jacqueline Höcker, bekend van de huidige 'Lijst Höcker'.

Jacqueline Höcker, eerder actief voor de lokale partijen Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en Actief voor Amstelveen (AVA), heeft met nieuwe fractieleden, een fractieondersteuner en bestuur met Góed voor Amstelveen een nieuw lokaal partijconcept gelanceerd. Góed voor Amstelveen wordt de opvolger van Lijst Höcker. De nieuwe partij geeft aan als kernwaarden bestaanszekerheid, wonen, klimaat, zorg en welzijn, duurzaamheid en dierenwelzijn te hebben.

goed voor amstelveen.png
Het logo van de nieuwe partij

Góed voor Amstelveen stelt er te willen zijn voor alle Amstelveners zijn en in het speciaal voor inwoners die nu onzekerheid over klimaat, werk, wonen en gezondheid ervaren. De partij gaat zich onder andere inspannen voor de ouderenzorg, woningen voor jong-volwassenen/gezinnen, maar ook voor het klimaat.

Alle hens aan dek

'De ouderenzorg heeft een alle hens aan dek mentaliteit nodig. Ouderen die alleen wonen en verstoken zijn van goede zorg tot verwaarlozing aan toe, hebben de politieke volksvertegenwoordigers hard nodig.' Ook richt Goed voor Amstelveen zich op de veel gezinnen en jong volwassenen die een woning zoeken: 'Betaalbare eengezinswoningen zijn zeer schaars of zijn er helemaal niet. Daar zijn alternatieve bouwmogelijkheden voor.' 

Vertrouwen

Ook vindt de partij dat er goed geanticipeerd moet worden op klimaatverandering. 'We lopen een grote kans op extreem wateroverlast. Daar is goede waterberging voor nodig. En de partij wil zich inzetten om het vertrouwen in de politiek te herstellen: 'Goed voor Amstelveen  vindt betrouwbaarheid, empathie en daadkracht een ‘must’,' zo meldt de partij.

De wijken in

De partij geeft aan inwoners op te zoeken, de wijken in te gaan en  instellingen en ondernemers te bezoeken om er voor iedereen te zijn. De partij nodigt geïnteresseerden uit voor een gesprek als men politiek actief wil zijn, lid wil worden of wil deelnemen aan een klankbordgroep.

Website

Binnenkort zullen informatiedagen worden georganiseerd. Het bestuur van Goed voor Amstelveen meldt  dat er nog gesprekken met potentiële kandidaten gevoerd worden. Meer valt te lezen op de website www.goedvooramstelveen.nl

Lijst Höcker

Jacqueline Höcker splitste zich begin dit jaar af van de (in feite ook nieuwe) lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) die in 2018 twee zetels als nieuwkomer behaalde. Höcker gaf begin dit jaar aan dat ze zich niet meer kon verenigen met de wijze van communicatie en de koers binnen die partij. Ze zag binnen AVA weinig mogelijkheden om haar achterban te vertegenwoordigen. Höcker ging zelfstandig verder en nam bij de afsplitsing haar zetel mee - om haar achterban te kunnen blijven vertegenwoordigen - onder de naam Lijst Höcker: dat wordt nu dus Góed Voor Amstelveen.


Meer nieuws

Advertorial Winkels gisteren 11:00

Optometrie onder de loep

Amstelveen - Maar liefst 80% van het aantal patiënten met milde oogproblematiek kan worden onderzocht/verholpen door een optometrist. Alleen hebben veel mensen er nog nooit van gehoord. Zelfs huisartsen zijn soms onbekend met het beroep.

112 26 nov. 2021 14:06

Amsteltram 25 in botsing met busje

Buitenveldert - Amsteltram 25 is vrijdag in aanrijding gekomen met een taxibusje op de kruising van de Buitenveldertselaan en de Van Nijenrodeweg. Het busje en de tram liepen daarbij schade op.