Grens overlast Schiphol bereikt: Amstelveen trekt ten strijde

Grens overlast Schiphol bereikt: Amstelveen trekt ten strijde Foto: AmstelveenZ

Amstelveen – Amstelveen gaat zich de komende jaren inzetten om de overlast van Schiphol voor inwoners terug te dringen.


- Lees verder onder deze advertentie -

‘De grens qua overlast is bereikt,’ stelt wethouder Herbert Raat (Schiphol). ‘Alles dat kan bijdragen aan de vermindering van overlast moet op de korte termijn worden ingezet. Op de lange termijn is een vliegveld in zee onvermijdelijk. In het belang van de veiligheid en het leefklimaat voor omwonenden’, aldus Raat.

Buitenveldertbaan, Aalsmeerbaan & nachtvluchten

Amstelveen richt zich met name op het gestegen gebruik van de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan en de toename van nachtvluchten. 'De groei van geluidsoverlast komt met name door het toenemend gebruik van deze banen en doordat het aantal nachtvluchten is gestegen', zo stelt de gemeente in een  ‘Position Paper Schiphol’ waarin het college van B en W de koers uit het coalitieakkoord 2018-2022 uitvoert. Uitgangspunt voor Amstelveen is dat eventuele groei van Schiphol alleen kan in balans met maatregelen waarbij de overlast door geluid en luchtvervuiling niet toeneemt.  

Veiligheid voorop

In het document staat dat Amstelveen met name inzet op de veiligheid, gezondheid en lokale werkgelegenheid. 'Belangrijk is dat Amstelveen eerst wil praten over de vermindering van de overlast voordat er gesproken kan worden over de toename van het aantal vluchten'.  

Samenwerking

Amstelveen werkt actief samen met de gemeenten in de regio en de provincie. 'Daar waar specifiek Amstelveense belangen aan de orde zijn trekt de gemeente op met de vertegenwoordigers van onze inwoners in het Schipholoverleg. Het Amstelveense belang moet daarbovenop sterker doorklinken in Den Haag. De gemeente zal actief contact opzoeken met het ministerie en politieke partijen in de Tweede Kamer'zo meldt de gemeente in een persbericht.

Vervolg

De Position Paper Schiphol staat  op de agenda van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur van 21 mei 2019. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 12 juni 2019.

Wethouder Herbert Raat: 'Op de lange termijn is een vliegveld in zee onvermijdelijk'


Reacties