Groeiend Amstelveen ziet ruimte voor 15.000 woningen

Groeiend Amstelveen ziet ruimte voor 15.000 woningen

Amstelveen  - Amstelveen stelt op basis van nieuwe inzichten de komende twee decennia uit te kunnen groeien tot een stad van 125.000 inwoners met een woningbouwproductie van 15.000 nieuwe woningen.


- Lees verder onder deze advertentie -

Die behoorlijk verrassende conclusie wordt getrokken in een onderzoek naar de potentiële groei van Amstelveen – en vooral de kansen & consequenties die met een dergelijke groei gepaard gaan. De afgelopen jaren werd juist gesteld dat dat de grenzen van Amstelveen zijn bereikt en dat de gemeente zich min of meer voorbereidde op een toekomst als beheergemeente in plaats van groeigemeente. Nu is dat weer andersom.

Binnenstedelijke ontwikkeling gaat hard

De groeiperspectieven zijn bijgesteld omdat de binnenstedelijke transformatie- en verdichtingsopgave (ofwel het binnenstedelijk bouwen van woningen) veel sneller op gang is gekomen dan verwacht. De besluitvorming over de gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede (waar veel woningen gepland zijn) en de gebiedsvisie voor bedrijventerrein Legmeer (transformatie gecombineerde woon-werkwijk) die in de pijplijn zit zorgen voor het groeiperspectief, evanals de geplande nieuwbouwwijk De Scheg.

Grenzen

Wethouder Herbert Raat (Financiën, VVD) bevestigt in een reactie op de omslag dat de groei met name wordt voorspeld door de snelle binnenstedelijke ontwikkeling, maar dat Amstelveen nog wel degelijk met grenzen kampt. Raat vindt het een goede zaak dat collega-wethouders Rob Ellermeijer (Wonen & Volkshuisvesting, VVD) en Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening, D66) in het onderzoek vooral ook de consequenties van een dergelijke groei meenemen.

Raat vindt de groeiverwachtingen uit het onderzoek persoonijk wel erg enthousiast en denkt dat een tempering van de verwachtingen op zijn plaats is, ook al omdat er momenteel sprake is van een hoogconjuctuur. 'Dat kan zomaar omslaan en dan zie je dat het een stuk moeilijker gaat. Daar moeten we ook op voorbereid zijn.'

Belangrijker

‘Wat ik veel belangrijker vind is dat nu onderzocht is wat een dergelijke groei betekent voor Amstelveen,’ zegt Raat. ‘Je kan binnenstedelijk veel woningen bouwen, maar als je dan door de drukte de wijk niet meer uitkomt, of je kinderen kunnen niet in Amstelveen naar school omdat er geen plaats meer is, heb je een ander probleem. Als je gaat bouwen heeft dat consequenties voor de stad; je voorzieningen (zoals zorg, onderwijs, sport) en zaken als infrastructuur moeten dat wel aankunnen.'       

De inschatting van de te verwachten bevolkingsgroei is gemaakt op basis van alle woningbouwprojecten en potentiële ontwikkellocaties. Nog dit jaar wordt een geactualiseerd Ruimtelijk Ontwikkelperspectief voorgelegd aan de gemeenteraad. 


Reacties