GroenLinks pleit voor minder particulier vuurwerk

GroenLinks pleit voor minder particulier vuurwerk

Amstelveen – De gemeenteraad heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering over de programmabegroting 2019 de motie ‘Jaarwisseling is feest voor iedereen’ van GroenLinks aangenomen. In verband hiermee zal er onder meer worden onderzocht of het aantal vuurwerkvrije zones in Amstelveen kan worden uitgebreid.


- Lees verder onder deze advertentie -

Volgens GroenLinks kan het massaal afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling grote schade toebrengen aan mens, dier en milieu. De partij merkt ook op dat steeds meer organisaties zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid, artsen en de politie pleiten voor een vuurwerkverbod.

Vuurwerkvrij

Daarnaast heeft de Tweede Kamer in meerderheid in een motie uitgesproken dat er een wettelijke bevoegdheid moet komen om gemeenten geheel vuurwerkvrij te kunnen maken. In verband hiermee heeft GroenLinks de door de gemeenteraad op Twitter gezette motie ‘Jaarwisseling is feest voor iedereen’ ingediend.

Doordat deze motie is aangenomen zal er onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor een centrale professionele vuurwerkshow op het Stadsplein. Daarnaast wordt er gekeken of het aantal vuurwerkvrije zones kan worden uitgebreid waardoor er bijvoorbeeld ook in het gebied in en rond het Stadshart geen vuurwerk meer mag worden afgestoken.

Meldpunt

Er zal tevens worden onderzocht of er vuurwerkdetectie kan worden ingezet ter ondersteuning van de handhaving. Bovendien blijkt uit het vandaag gepubliceerde verslag van de raadsvergadering dat er op de website van de gemeente een duidelijk meldpunt moet komen voor vuurwerkoverlast.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties