Lennart de Looze (GroenLinks)

GroenLinks-raadslid ergert zich aan VVD-wethouder inzake visie op Luchtvaartnota

Amstelveen – Het Amstelveense GroenLinks-raadslid Lennart de Looze ligt in de clinch met wethouder Herbert Raat (Schiphol, VVD). De Looze stelt dat vragen van GroenLinks, over de zienswijze die gemeente Amstelveen gaat indienen op de nieuwe Luchtvaartnota, niet zijn beantwoord.

Dat meldt GroenLinks Amstelveen in een persbericht van de partij, getiteld ‘GroenLinks botst met wethouder Raat over luchtvaartnota’. GroenLinks geeft daarin aan dat De Looze in de RWN-commissievergadering van afgelopen donderdagavondavond (18 juni) mondelinge vragen stelde aan de wethouder over de zienswijze die Amstelveen gaat indienen op de nieuwe luchtvaartnota, maar dat Raat weigerde deze te beantwoorden. De opstelling van Raat leidde tot irritatie bij De Looze.

Mening over Schiphol

De Looze wilde weten of de Amstelveense mening over Schiphol wel goed wordt verwoord in de zienswijze die wordt ingediend op de luchtvaartnota. Het ergert De Looze dat Raat zich in een persoonlijk blog wel negatief uitte over de luchtvaartnota, maar dat de wethouder nu weigerde vragen te beantwoorden. Raat verwees naar het zogenoemde ‘Position Paper Schiphol’ van de gemeente van ruim een jaar geleden. ‘Volgens mij gebeurt hier waar ik al bang voor was, in zijn persoonlijk blog en in de pers is er een grote mond tegen Schiphol, maar als het moment daar is om formeel invloed te kunnen uitoefenen wordt er teruggekrabbeld’ , verwijt Looze de wethouder.

Formele bespreking

Een maand geleden vroeg het GroenLinks-raadslid het College van B en W (VVD, D66, PvdA) om samen met de gemeenteraad een concept zienswijze op te stellen en deze in de commissievergadering van 18 juni formeel te bespreken. ‘Het College wees dit af en wil zelf een zienswijze opstellen, maar gaat die niet aan de gemeenteraad voorleggen’, stelt GroenLinks.

Gemeenteraad

De Looze vindt echter dat de gemeenteraad gekend moet worden in de zienswijze en vroeg het College  daarom afgelopen donderdagavond waarom het niet met de raadscommissie wordt besproken en wat er dan precies in de zienswijze komt te staan. GroenLinks meldt dat wethouder Raat daarop antwoordde dat de raad zijn kaderstellende rol al heeft vervuld bij het vaststellen van het Position Paper Schiphol, een jaar geleden en dat het jammer is dat GroenLinks zich daar niet in kan vinden en dat het nu aan het college aan de beurt om te handelen op basis van die kaders.

'Schiphol Position Paper gedateerd'

GroenLinks stelt in het persbericht dat De Looze duidelijk verrast door het feit dat geen enkele vraag werd beantwoord door de wethouder en De Looze was hier niet van gediend: ‘Het Position Paper is gedateerd, we leven in een nieuwe tijd, vandaar dat er ook een nieuwe luchtvaartnota ligt, hiervoor zijn nieuwe kaders nodig. Daarnaast had iedereen in deze raad vorig jaar wel op- of aanmerkingen bij het position paper, niemand was er echt blij mee en inderdaad ik al helemaal niet’, aldus De Looze.

Motie 

Ook in tweede termijn kwamen niet de antwoorden op de vragen, meldt GroenLinks. Na afloop van de vergadering liet De Looze weten in de raadsvergadering op 1 juli een motie in te dienen waarin de gemeenteraad duidelijke kaders vaststelt voor deze zienswijze. De Looze: ‘’Ik heb er weinig vertrouwen in dat de wethouder de Amstelveense mening over Schiphol goed gaat verwoorden’. De mening van de Amstelveense inwoners over Schiphol is volgens De Looze aardig homogeen: ‘Geen groei, een stop op nachtvluchten en de gevolgen voor het milieu en de gezondheid van omwonenden echt serieus nemen’.

Het College van B en W in Amstelveen wordt gevormd door VVD, D66 en PvdA. De coalitie is samen goed voor 20 zetels in de gemeenteraad (VVD 10 zetels, D66 7 zetels en PvdA 3 zetels). GroenLinks is met 5 zetels de grootste oppositiepartij van Amstelveen. In totaal zijn tien partijen (37 zetels) in de Amstelveense gemeentraad vertegenwoordigd.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 12:07

EHBO-vereniging Amstelveen uitgerust met nieuwe portofoons

Amstelveen - De EHBO vereniging Amstelveen heeft nieuwe portofoons aan kunnen schaffen met een subsidie van de gemeente. ‘Goed materiaal is onmisbaar als iedere seconde telt’, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen.

Algemeen gisteren 09:17

Pluktuin Zorgvlied geopend

Amstelveen - Afgelopen week is op gedenkpark Zorgvlied een bijzondere tuin geopend: een natuurlijke bloemenpluktuin. Burgemeester Tjapko Poppens was hierbij aanwezig. Naasten die op Zorgvlied een graf van dierbare bezoeken, kunnen in de pluktuin een paar bloemen plukken en bij het graf neerleggen.