GroenLinks teleurgesteld om dure nieuwbouwwoningen in Bovenkerk

GroenLinks teleurgesteld om dure nieuwbouwwoningen in Bovenkerk Foto: Cheimaa Aouni (GL). [Beeld: Katja Mali Fotografie]

Amstelveen - De fractie van GroenLinks Amstelveen is wederom zeer teleurgesteld over de woningbouwplannen van het College van B en W. Dit keer gaat het om 50 geplande woningen aan Maalderij 4-8 in Bovenkerk. 


- Lees verder onder deze advertentie -

GroenLinks, de grootste oppositiepartij, is vooral negatief over het feit dat ondanks extra inspanningen van wethouder, Gordon (D66) weer geen betaalbare woningen worden gerealiseerd.

'Sinds de start van de nieuwe coalitie, gevormd door VVD, D66 en PvdA, is dit het zesde voorstel over woningbouw in Amstelveen. In geen enkel voorstel is er sprake van sociale woningbouw en maar in 14% van de gevallen worden er woningen van 40 tot 60 m2 gebouwd in het lage middeldure huursegment (711-900 euro)', zo meldt de partij in een persbericht.

GroenLinks Amstelveen stemde op 27 maart 2019 in de gemeenteraad dan ook tegen de Startnotitie Maalderij 4-8. In de notitie wordt voorgesteld om het terrein op deze locatie geschikt te maken voor 50 eengezinswoningen, waarvan 45 woningen met een koopsom van méér dan € 363.000,- en 5 woningen net onder de € 363.000,-. 'Volgens het college is dit het enige financieel haalbare plan voor woningbouw op deze locatie', aldus GroenLinks.

GroenLinks raadslid Cheimaa Aouni: “De schaarse ontwikkelgronden in Amstelveen moeten ingezet worden voor het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, jongeren en alle mensen met een modaal inkomen. Er zijn wat mij betreft al voldoende onbetaalbare woningen in Amstelveen”.

GroenLinks pleitte daarom tijdens de raadsvergadering voor de bouw van meer sociale huurwoningen en woningen in het lage middeldure huursegment. Naast Groenlinks hebben ook de SP, ChristenUnie en AVA tegen de plannen aan de Maalderij gestemd. De GL-fractie heeft het voornemen om in samenwerking met deze partijen, de ruimte te zoeken om in de toekomst duurzame woningbouwinitiatieven in te zetten voor het realiseren van sociale huurwoningen en woningen in het lage middeldure huursegment.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties