Pixabay.com

Grote zorgen om cybercrime MKB: Goed voor Amstelveen pleit voor meldpunt/helpdesk

Amstelveen - De lokale politieke partij Goed voor Amstelveen heeft afgelopen week een initiatiefvoorstel aanpak Cybercrime voor het Midden-en Kleinbedrijf ingediend. 'Ondernemers zijn erg kwetsbaar om slachtoffer te worden van digitale misdrijven'.

‘Het zal je maar gebeuren dat al je bestanden zoals bankgegeven , omzet, klantenbestanden etcetera versleuteld zijn of op straat komen te liggen met alle privacygegevens. Dat is gewoon een ramp en kan het bestaansrecht van een ondernemer wegmaaien,’ zegt partijleider Jacqueline Höcker.

Meldpunt / Helpdesk

De partij wil naar voorbeeld van Gemeente Velsen (havengebied IJmuiden) waar politie, ondernemers, gemeente Velsen en een gespecialiseerd ISO gecertificeerd bedrijf een samenwerkingsverband hebben. Amstelveen dient volgens Goed voor Amstelveen via een pilot het initiatief te nemen om regionaal een 24/7 meldpunt/helpdesk te realiseren, waar ondernemers terecht kunnen.

Risico

Höcker: 'In het nieuws heeft iedereen de vele gehackte instellingen en bedrijven kunnen volgen. Het is niet de vraag of je gehackt wordt, maar wanneer je gehackt wordt. Ondernemers hebben in het algemeen niet zoveel aandacht voor het risico dat men loopt, hebben niet de kennis en hebben al genoeg zorgen om zich in deze tijd staande te houden. Het is dan ook aan de overheid om vooruit te lopen, regeren is vooruitzien.’

Stijging

Höcker stelt dat de digitale criminaliteit sinds 2019 met 122 procent is gestegen ten opzichte van de klassieke criminaliteit ( zoals woninginbraak), die met 42% procent gedaald is: ‘Wij hopen dat een 24/7 meldpunt/helpdesk oplossingen kan geven en het meldpunt niet alleen voor het MKB is. maar ook uitgebreid kan worden naar ouderen, zorg en maatschappelijke instellingen, sport en culturele instellingen en de individuele inwoner.’

Raadsdebat volgt

'Vijftien procent van de Nederlanders kregen in 2021 te maken met digitale criminaliteit, dat is gespiegeld naar  Amstelveen ongeveer zoveel als de hele wijk Middenhoven. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid roept met urgentie op ( kamerbrief)dat er lokale initiatieven moeten komen om ondernemers te beschermen. Omdat het een complex en belangrijk onderwerp is, zal er nog een raadsdebat komen.'


Meer nieuws

Algemeen gisteren 15:34

Meer dan helft dodelijke verkeersslachtoffers in Noord-Holland (87) reed op de fiets

Amstelveen - In de provincie Noord-Holland waren in 2023 87 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Meer dan de helft van de verkeersslachtoffers in de provincie reed op de fiets. De provincie wil het aantal slachtoffers terugdringen door zich op basis van data te richten op locaties en doelgroepen waar het risico op een ongeval met letsel het grootst is.

Algemeen gisteren 10:39

Politie met Mobiel Media Lab & Veiligheidskraam naar Stadsplein Amstelveen

Amstelveen – Politie en gemeente geven op vrijdag 19 april en zaterdag 20 april 2024 op het Stadsplein voorlichting over veiligheid. Vrijdag kunnen inwoners terecht bij een informatiekraam op de weekmarkt en zaterdag komt het Mobiel Media Lab van de politie naar het Stadsplein.

Wonen gisteren 09:55

Gemeenteraad mag zich gaan buigen over eerste fase nieuwbouwplan Allemankwartier

Amstelveen – De gemeenteraad mag zich binnenkort gaan buigen over het plan om 33 woningen te bouwen aan het Oostelijk Halfrond, naast basisschool De Bloeiwijzer. Ook de realisatie van een nieuw multifunctioneel gebouw dat dienst zal doen al wijkcentrum én medisch centrum (inclusief apotheek) staat op de agenda.