Arjen Siegmann en Sandra van Engelen

'Het nieuwe CDA begint in Amstelveen: normen & waarden terug'

Amstelveen - Het CDA Amstelveen heeft onder de noemer ‘Iedereen telt! Samen voor Amstelveen’ het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Onder aanvoering van lijsttrekker Arjen Siegmann zet de partij hoog in op (de terugkeer van) normen & waarden in de samenleving en wil de partij in Amstelveen ‘het nieuwe CDA’ laten zien.

Landelijk staat de partij er niet bepaald florissant voor en Siegmann sluit daar zeker zijn ogen niet voor. Bijzonder hoogleraar Siegmann, die overeenkomsten vertoont met oud-CDA-premier Balkenende, zit vol energie om het CDA nieuw leven in te blazen en hij ziet daar in Amstelveen volop kansen toe. Want ook lokaal is er voor de partij veel winst te behalen: de partij kreeg tijdens de vorige verkiezingen grote klappen te verwerken: de in Amstelveen ooit koersbepalende partij belandde 4 jaar geleden met slechts 2 zetels in de oppositie.

Siegmann geeft aan dat het CDA zich de komende jaren wil inzetten voor een leefbare en toekomstbestendige samenleving. Hij vindt het toenemende individualisme – maar bijvoorbeeld ook de grote prestatiedruk (niet in de laatste plaats op scholen) - zorgelijk. In het verkiezingsprogramma staat onder andere vermeld dat 'individueel eigenbelang nooit genoeg is om de samenleving in stand te houden'.

Woningbouw

Volgens het CDA valt er ook op woningbouwgebied veel te verbeteren: er zijn de afgelopen jaren teveel villa’s en luxe hoogbouwcomplexen in Amstelveen gebouwd, zo concludeert de partij. ‘Vastgoedontwikkeling en winst lijken belangrijker dan de leefbaarheid van de stad.’ Het CDA wil vooral dat de komende jaren woningen worden gebouwd die bereikbaar zijn voor gezinnen met kinderen: het liefst laagbouwwoningen met een tuintje, ook al betekent het dat er dan minder woningen gebouwd kunnen worden.

Plannen

De partij heeft ook diverse plannen: zo wil het CDA dat er een nieuwe middelbare school komt en dat er in het Stadshart een café wordt gerealiseerd waar mensen met een beperking kunnen werken. Ook wil het CDA inwoners betrekken door een prijsvraag uit te schrijven, om oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken die in de gemeente spelen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Sowieso zouden inwoners veel sterker betrokken moeten worden: 'De gemeenteraad vertegenwoordigt de Amstelveense inwoners en dat moet ook haar taak zijn.'  Ook is de partij voorstander van een nieuwe bestuurscultuur, omdat Amstelveen nu 'trekjes vertoont van de Haagse bestuurscultuur.’

Bestuurscultuur

Eveneens spreekt de partij zich nadrukkelijk uit tegen bepaalde plannen: ‘Wil je een coffeeshop in Amstelveen? Stem dan niet op het CDA, want we zullen er alles aan doen om dat tegen te houden.’ Daarnaast wil de partij geen belastingverhogingen.


Meer nieuws

Politiek gisteren 15:51

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil bestuurlijke vernieuwing

Amstelveen - De lokale politieke Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is van mening dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een onafhankelijke formateur moet worden aangesteld, om zo het beste brede college voor Amstelveen te vormen. Nu werden de onderhandelingen gevoerd door de twee grootste partijen (VVD en D66), in de personen van Herbert Raat en Floor Gordon.

Politiek gisteren 14:37

Dit zijn de komende vier jaar de wethouders in Amstelveen

Amstelveen - De gemeenteraad heeft woensdagavond vijf wethouders benoemd voor de bestuursperiode 2022-2026: Herbert Raat en Adam Elzakalai (VVD), Floor Gordon en Frank Berkhout (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) zitten - als alles goed gaat - de komende vier jaar in het pluche.

Algemeen gisteren 10:36

Amstelveen heeft weer nieuwe kinderburgemeester en kinderraad

Amstelveen - De 10-jarige Lode, leerling van De Triangel, wordt de nieuwe kinderburgemeester van Amstelveen. Lode werd gekozen uit een groep van 24 kinderen van verschillende basisscholen tijdens de jaarlijkse verkiezing voor kinderburgemeester.