Huisarts in Amstelveen verdacht van ontucht en kinderporno

Huisarts in Amstelveen verdacht van ontucht en kinderporno

Amstelveen - Een huisarts die actief is geweest in Amstelveen wordt verdacht van ontucht met patiënten, het heimelijk filmen van patiënten en het vervaardigen en bezitten van kinderporno. 

Het gaat om de 38-jarige Maarten B. uit Leiden die in 2010 inval-huisarts blijkt te zijn geweest in Amstelveen. Hij was werkzaam in de voormalige en inmiddels overgenomen praktijk aan de Kierkegaardstraat in Amstelveen.

Behandelkamer

Hij zou in de Amstelveense behandelkamer ontucht hebben gepleegd met zeven patiënten, zo meldt het Openbaar Ministerie. Het OM onderzocht videomateriaal dat de huisarts stiekem maakte. Alle patienten die voorkomen op het beeldmateriaal zijn door de politie geïnformeerd.

B. werd al verdacht van soortgelijke praktijken tussen 2012 en 2017 en in oktober 2017 opgepakt, zo meldde de NOS eerder. 

Po-firma-zitting

Tijdens een pro-forma-zitting in de zaak tegen de 38-jarige huisarts uit Leiden - hebben de officieren van justitie vandaag een aanvullende tenlastelegging aangekondigd. Die aanvullende tenlastelegging betreft het heimelijk filmen door de man in twee praktijken waar hij als invalarts werkte. Het gaat daarbij om een praktijk in Schiedam en een in Amstelveen. Heimelijk filmen is een strafbaar feit.

Handelingen medisch niet noodzakelijk

Bovendien beoordeelt het OM achttien van deze filmpjes als het bezit en de vervaardiging van kinderporno. Daarnaast is op een aantal van de filmpjes te zien dat de huisarts bij zeven patiënten uit Amstelveen handelingen verricht die volgens het OM medisch niet noodzakelijk zijn. Het OM legt dit laatste ten laste als ontucht met een patiënt.

Privésfeer

Eerder werd al bekend dat de man verdacht wordt van het betasten en filmen van vier kinderen in de privésfeer in Leiden, van het bezit en vervaardigen van kinderporno en het heimelijk maken van het filmpje in een praktijk in Schiedam.

Ook was bekend dat de man in een aantal praktijken waar hij als invalarts werkte, heimelijk gefilmd heeft. Deze filmpjes moesten echter beoordeeld worden door een deskundige op het gebied van huisartsengeneeskunde om te kunnen bepalen of het handelen medisch noodzakelijk was of niet. Dat is inmiddels gebeurd.

Zeven patiënten in Amstelveen

Volgens het OM heeft de man zeven patiënten van een praktijk uit Amstelveen betast op een manier die medisch niet noodzakelijk was en die als ontuchtig kan gelden. Hij werkte daar vanaf januari 2010 tot en met augustus 2010. Rechtstreeks betrokken patiënten en/of hun ouders zijn op de hoogte gebracht en worden begeleid. Zij hebben aangifte gedaan.

Het onderzoek naar een aantal gegevensdragers van de man loopt nog. Hoewel de man op verschillende plekken in de Randstad als invalarts heeft gewerkt (overigens niet in Leiden), heeft het OM vooralsnog niet kunnen vaststellen dat hij op andere plekken (buiten Schiedam en Amstelveen) strafbare feiten heeft gepleegd.

Uit privacy-overwegingen geeft het OM geen namen van de praktijken, noch van de slachtoffers. Vanwege de controleerbaarheid zijn de namen bekend bij de rechtbank en de verdediging. Gemeente Amstelveen openbaarde in overleg met de huidige huisartsen wel de naam van de praktijk in een persbericht.

Reactie burgemeester

Burgemeester Bas Eenhoorn reageert geschokt in dat gemeentelijk persbericht: 'Ik vind het verschrikkelijk voor de betrokken jonge vrouwen, kinderen en hun ouders. Het is fijn dat hen goede nazorg is geboden. Daarnaast heb ik nauw contact met de Amstelveense huisartsenpraktijk, voor wie deze situatie ook niet makkelijk is.'


Reacties