ICT-debacle Amstelveen: directie wist niets van ‘end-of-life situatie’

ICT-debacle Amstelveen: directie wist niets van ‘end-of-life situatie’

Amstelveen – Dat er sprake was van een end-of-life situatie in de gemeentelijke ICT-infrastructuur is binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering niet tijdig onder de aandacht gebracht bij de directie.

Dat meldt het College van B en W in een brief aan de gemeenteraad, waarin het college stelt dat zij  uiteindelijk bestuurlijk aanspreekbaar is op de gang van zaken.

De gemeentelijke ICT-infrastructuur bleek in dermate belabberde staat dat een miljoeneninvestering noodzakelijk is om de digitale dienstverlening in stand te kunnen houden. 

De urgentie van de investeringen in het verouderde ICT-netwerk was niet bij het gemeentebestuur bekend, maar op het moment dat de urgentie duidelijk werd, is direct actie ondernomen. Het college zegt zich bewust te zijn van het feit dat de gemeentelijke organisatie op dit moment niet voldoende is toegerust om soepel in te spelen op digitale ontwikkelingen.

De politieke fracties spraken hun ongenoegen uit over de gang van zaken rond het ICT-debacle en de wijze waarop het op de politieke agenda werd geplaatst.

Het college heeft een beleidsstuk in voorbereiding om de organisatie goed toegerust te maken op de ICT-eisen van deze tijd. Het voorstel zal in het proces van de begrotingscyclus worden ingebracht.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties