Bus in de wijk Groenelaan

‘In een aantal Amstelveense wijken rijdt geen tram en bijna geen bussen’

Amstelveen - De raadsfracties van de Amstelveense coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en GvA willen het openbaar vervoer in de Amstelveense wijken verbeteren. ‘In een aantal Amstelveense wijken rijdt geen tram en bijna geen bussen,’ zegt PvdA-raadslid Arnout van den Bosch.

Volgens de coalitepartijen is het armzalige openbaar vervoer op wijkniveau een terugkerende klacht die Amstelveense gemeenteraadsleden regelmatig horen.

Ver lopen

‘Mensen die gebruik willen maken van het openbaar vervoer moeten ver lopen of fietsen naar een halte. Hoewel er de afgelopen tijd al het nodige is gedaan, vinden raadsleden van PvdA, VVD, D66 en GvA dit nog niet genoeg,' zegt Van den Bosch. 'Openbaar vervoer is een basisvoorziening die voor iedereen dicht bij huis beschikbaar hoort te zijn. Dat is nu niet het geval, dus de politiek is nog niet klaar. We moeten blijven werken aan een beter, fijnmazig openbaar vervoer in Amstelveen.'

Niet goed genoeg

In Amstelveen is er een aantal plekken waar het openbaar vervoer volgens PvdA, VVD, D66 en GvA nu nog niet goed genoeg is, stellen de partijen: 'Dat zijn de oostkant van de wijk Kostverloren, de randen van de wijk Waardhuizen en delen van Westwijk. Ook een aantal voorzieningen is niet voor iedereen goed bereikbaar. Zo zijn het raadhuis en het ziekenhuis voor veel mensen slecht bereikbaar met openbaar vervoer. Maar misschien zijn er nog meer plekken waar het beter kan, daarover gaat de politiek graag het gesprek aan met Amstelveners.'

Nachshon Rodrigues Pereira van Goed voor Amstelveen (GvA): 'Niet alleen een halte in de buurt, maar ook de frequentie en route moeten aansluiten op de behoefte van Amstelveners.'

ANWB Automaatje

De eerste stappen om het openbaar vervoer te verbeteren zijn ondertussen al gezet. ANWB Automaatje is al een tijdje van start. Deze nieuwe vervoersservice biedt vervoer aan voor Amstelveners voor wie de afstand tot bus- of tramhalte te groot is en het initatief is in de beginfase een succes gebleken, zo meldde wethouder Raat medio februari.

Minder mobiele Amstelveners worden via ANWB Automaatje tegen een kleine vergoeding van 35 cent per kilometer vervoerd door vrijwilligers. ‘Hoewel dit initiatief natuurlijk voor de gebruikers een fijne aanvulling van het vervoersaanbod is, is het niet geschikt voor grootschalig gebruik, dat kan niet van vrijwilligers gevraagd worden.'

Actie

'Het is van belang om de wijken in kaart te brengen die niet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, om vervolgens actie daarop te ondernemen,' zegt D66-raadslid Ben Idder. In de raadsvergadering van 22 februari hebben PvdA, VVD, D66 en GvA een motie ingediend die de wethouder oproept om snel verder te gaan met dit onderwerp. Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen.

VVD-raadslid Menno van Leeuwen: 'Sinds Corona is de financiële druk op het OV groter geworden en wij hebben het College verzocht om met ideeën te komen hoe wij als Amstelveen toch de fijnmazigheid van de voorzieningen kunnen blijven waarborgen.'


Meer nieuws

Algemeen vandaag 09:17

Pluktuin Zorgvlied geopend

Amstelveen - Afgelopen week is op gedenkpark Zorgvlied een bijzondere tuin geopend: een natuurlijke bloemenpluktuin. Burgemeester Tjapko Poppens was hierbij aanwezig. Naasten die op Zorgvlied een graf van dierbare bezoeken, kunnen in de pluktuin een paar bloemen plukken en bij het graf neerleggen.

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur gisteren 12:20

Bloesempark Amsterdamse bos in bloei

Amstelveen - De bloeiperiode van het Bloesempark in het Amsterdamse bos is officieel aangebroken.