Beeld uit het Oude Dorp

In geen stad is de woondruk zo hoog als in Amstelveen

Amstelveen - Gemeente Amstelveen voert weer eens een ranglijst aan, maar dat is in dit geval niet bijzonder positief nieuws: de onderzoekers van Atlas concludeerden namelijk dat van alle 50 grootste gemeenten in Nederland de woondruk in Amstelveen het hoogst is. 

De woondruk in Amstelveen is zelfs hoger dan in Amsterdam. Een van de redenen is dat Amstelveen in trek is vanwege het bijzonder hoge voorzieningenniveau dat Amstelveen te bieden heeft.

Vraag naar woningen 50% groter dan het aanbod

Amstelveen voert de Woondruk-index, die tot stand kwam via een nieuwe rekenmethode om de krapte op de woningmarkt te bepalen aan en kleurt dan ook donkerrood op de woondruk-index kaart. Amstelveen kent een woondruk van ruim 150: dit wil zeggen dat de vraag naar woningen ruim 50 procent hoger ligt dan het beschikbare woningaanbod in de gemeente.

Na Amstelveen, volgen Amsterdam, Leidschendam-Voorburg (ook +150) en Hilversum, Utrecht en Amersfoort met een woondruk van ongeveer 140. Opvallend is ook dat de helft van het gemeten woningtekort zich in de gemeente Amsterdam bevindt.

Woningnood in Nederland

Onder de 50 grootste gemeenten is de woondruk het laagst in Lelystad, Nissewaard en Emmen. De woningnood in Nederland is volgens Atlas Research nog groter dan tot nu toe werd becijferd. Landelijk gezien is er een tekort van 390 duizend woningen, ruim 110 duizend meer dan het officiële “statistische woningtekort” van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De woningbouwopgave wordt pas op zijn vroegst in 2030 gerealiseerd. Dit blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten 2022 die vandaag door bureau Atlas Research wordt gepresenteerd.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 09:17

Pluktuin Zorgvlied geopend

Amstelveen - Afgelopen week is op gedenkpark Zorgvlied een bijzondere tuin geopend: een natuurlijke bloemenpluktuin. Burgemeester Tjapko Poppens was hierbij aanwezig. Naasten die op Zorgvlied een graf van dierbare bezoeken, kunnen in de pluktuin een paar bloemen plukken en bij het graf neerleggen.

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur gisteren 12:20

Bloesempark Amsterdamse bos in bloei

Amstelveen - De bloeiperiode van het Bloesempark in het Amsterdamse bos is officieel aangebroken.