Pixabay.com

Inburgeren in Amstelveen: op zo hoog mogelijk taalniveau

Amstelveen - Inburgeringsplichtigen krijgen in Amstelveen het recht en de kans om op een zo hoog mogelijk taalniveau in te burgeren. Dat dankzij oppositiepartijen GroenLinks en Burgerbelangen Amstelveen (bbA), die woensdag 2 juni in de gemeenteraadsvergadering  unaniem steun kregen voor een voorstel daartoe.

‘Het spreken van de Nederlandse taal bevordert de integratie, emancipatie en sociaal maatschappelijke contacten,’ melden beide partijen in een gezamenlijk persbericht, direct nadat de gemeenteraad akkoord was gegaan met de motie 'Inburgeraars recht op zo hoog mogelijk taalniveau'.

Raadsleden Marga van Herteryck (bbA) en Stieneke Kruyer (GroenLinks) zijn van mening dat indien een inburgeringsplichtige examenonderdelen op een hoger niveau kan afleggen, dit gestimuleerd moet worden door de gemeente: de voltallige gemeenteraad deelde die mening.

De nieuwe wet Inburgering verplicht gemeenten om per 1 januari 2022 de regie te nemen over de inburgering. Het uitgangspunt van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat de nieuwkomer op een zo hoog mogelijk niveau de Nederlandse taal leert.


Meer nieuws

Horeca vandaag 12:00

Een vliegende start voor Bistro B

Amstelveen - In september 2020 opende Bistro B haar deuren in het Oude Dorp van Amstelveen. Het was er al snel druk en de gasten genoten zichtbaar van de gezellige en ongedwongen sfeer. ‘Dit komt mede door de informele bediening’, vertelt eigenaresse Ellen Boon. Volgens haar maken de heerlijke gerechten van haar partner Paul elke avond weer tot een groot succes. ‘Het was echt een vliegende start.’

Algemeen vandaag 10:51

Woningtekort Amstelveen: onderzoek naar opsplitsen woningen

Amstelveen - De Amstelveense coalitiepartners D66 en VVD willen het splitsen van woningen in Amstelveen onder voorwaarden mogelijk maken. Zij roepen het College van B en W (gevormd door VVD, D66 en PvdA) in een motie op om te onderzoeken of bestaande woningen die te groot zijn geworden voor de bewoner(s) kunnen worden gesplitst. Het is een van de oplossingen die moet bijdragen aan terugdringen van het tekort aan woningen binnen de gemeente.

Verkeer & Vervoer gisteren 19:28

Amstelveen gaat intensief controleren op Kazernepad (Zwarte Pad)

Amstelveen - Handhavers van gemeente Amstelveen gaan de komende periode in samenwerking met de politie weer meer controles uitvoeren op het Kazernepad, de belangrijke en drukke fietsverbinding tussen Amstelveen Noord en Zuid, die in de volksmond ook wel Zwarte Pad wordt genoemd.

112 gisteren 13:24

Ongeval rotonde Waardhuizen: auto en scooter

Amstelveen - Op de rotonde Praam/Gondel/Willem Dreesweg tussen de wijken Waardhuizen en Middenhoven heeft maandagmiddag een ongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een scooterrijder.