Pixabay.com

Inburgeren in Amstelveen: op zo hoog mogelijk taalniveau

Amstelveen - Inburgeringsplichtigen krijgen in Amstelveen het recht en de kans om op een zo hoog mogelijk taalniveau in te burgeren. Dat dankzij oppositiepartijen GroenLinks en Burgerbelangen Amstelveen (bbA), die woensdag 2 juni in de gemeenteraadsvergadering  unaniem steun kregen voor een voorstel daartoe.

‘Het spreken van de Nederlandse taal bevordert de integratie, emancipatie en sociaal maatschappelijke contacten,’ melden beide partijen in een gezamenlijk persbericht, direct nadat de gemeenteraad akkoord was gegaan met de motie 'Inburgeraars recht op zo hoog mogelijk taalniveau'.

Raadsleden Marga van Herteryck (bbA) en Stieneke Kruyer (GroenLinks) zijn van mening dat indien een inburgeringsplichtige examenonderdelen op een hoger niveau kan afleggen, dit gestimuleerd moet worden door de gemeente: de voltallige gemeenteraad deelde die mening.

De nieuwe wet Inburgering verplicht gemeenten om per 1 januari 2022 de regie te nemen over de inburgering. Het uitgangspunt van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat de nieuwkomer op een zo hoog mogelijk niveau de Nederlandse taal leert.


Meer nieuws

Zakelijk vandaag 10:46

Perfect Health: weet wat je nodig hebt [Lezersactie]

Amstelveen - Gezond oud worden willen we allemaal. Maar hoe gezond ben je eigenlijk? En wat heb je exact nodig om hieraan bij te dragen? Mischa Kremer richtte Perfect Health op voor mensen die bewust willen werken aan hun gezondheid. ‘Dankzij de Premium Health Check krijg je op wetenschappelijk niveau inzicht hoe je met leefstijl, voeding en voedingssupplementen aan de slag kunt gaan met je gezondheid. Wij maken moeilijke materie begrijpelijk en geven advies op maat. Zo houd je grip op je gezondheid.’

Horeca gisteren 19:00

Stadshart Horeca Hits: Noodle soep van Saigon Càphê

Amstelveen - Nu de horeca weer open is belicht AmstelveenZ.nl in samenwerking met Shopping Centre Stadshart Amstelveen de komende periode in de rubriek Stadshart Horeca Hits diverse bestsellers en gewilde gerechten uit de horecazaken in en rond het Stadshart. In aflevering 1: de befaamde noodle soep van Saigon Càphê.