Wonen 6 apr. 2021 18:03

Nog vóór het nieuwe collegejaar rookmelders voor alle studenten op Uilenstede

Amstelveen - Alle studenten op Campus Uilenstede krijgen nog vóór aanvang van het nieuwe collegejaar 2021-2022 een rookmelder in hun studentenkamer. Hiervoor gaat DUWO zich de komende maanden inzetten, blijkt uit het plan van aanpak dat de gemeente Amstelveen recentelijk van de studentenhuisvester heeft ontvangen.

Wonen 19 mrt. 2021 16:58

Woonlasten Amstelveen stijgen dit jaar met 4,5 procent

Amstelveen - Volgens de 'Atlas van de Lokale Lasten' van het onderzoeksinstituut van Rijksuniversiteit Groningen (COELO) stijgen in 2021 de woonlasten in Amstelveen met 4,45 procent. Dat is onder de gemiddelde landelijke woonlastenstijging van 5,1 procent.

Wonen 6 mrt. 2021 13:45

Amstelveen & Eigen Haard: Geen groei sociale woningvoorraad, wel meer aanbod in middensegment

Amstelveen – Uit nieuwe afspraken die gemeente Amstelveen heeft gemaakt voor de periode 20201-2024 met woningcorporatie Eigen Haard blijkt onder andere dat de sociale voorraad aan huurwoningen van Eigen Haard de komende jaren niet verder zal groeien, maar gelijk blijft. Anderzijds wordt wel ingezet op een toename van het huuraanbod in het middensegment.

Wonen 4 mrt. 2021 15:38

Woningweigeraars maken geen kans meer op woning via speciale regeling voor 28-34-jarigen

Amstelveen - Amstelveen gaat net als in 2019 en 2020 ook dit jaar, buiten WoningNet om, twintig  woningen van Eigen Haard beschikbaar stellen aan Amstelveense woningzoekenden in de leeftijd tussen 28 en 34 jaar via een speciale maatwerkregeling. Er blijken de afgelopen twee jaar diverse woningzoekers te zijn geweest die een via de regeling aangeboden woning weigerden.

Wonen 3 mrt. 2021 15:40

Wachttijd sociale huurwoning voor starters opgelopen naar 14 jaar

Amstelveen - De wachttijd voor een sociale huurwoning voor starters is in regio Amstelveen inmiddels opgelopen naar 14 jaar. Door het gebrek aan betaalbare huisvesting in de regio is mede daardoor de toename van 'economische dakloosheid' een ernstig probleem.

Wonen 10 feb. 2021 14:40

Wachttijd sociale huurwoning niet meer leidend: nieuw puntensysteem komt eraan

Amstelveen - Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Vijftien colleges van B&W in de regio Amsterdam, waaronder Amstelveen, hebben hiertoe besloten. Het nieuwe beleid wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden die er de komende maanden een besluit over gaan nemen. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in gaat.

Wonen 9 jan. 2021 11:03

Architecte Annemarieke Peeterman woont in haar eigen ontwerp

Amstelveen - Wie over de N231 in de richting van Amstelveen rijdt, ziet aan de linkerkant nieuwe, witte kubistische woningen, gelegen aan de Lavendellaan in Westwijk. Architect Annemarieke Peeterman heeft hier een eigen woning ontworpen en gerealiseerd. Kenmerkend voor het ontwerp is de grens tussen de stedelijke omgeving en het groene platteland: een ontwerp waarbij binnen met buiten wordt verbonden. Tijd voor een kennismaking met deze veelzijdige architecte.

Wonen 21 dec. 2020 10:04

Hardere aanpak van misstanden bij kamerverhuur in Amstelveen

Amstelveen - Teveel woningen in Amstelveen worden nog altijd uitgemolken door huisjesmelkers, waarvan huurders en omwonenden vaak de dupe zijn. Zij betalen volgens de PvdA veelal de prijs van snelle winst door respectievelijk hoge huurprijzen en overlast. Een voorstel van de PvdA om misstanden bij kamerverhuur beter en harder aan te pakken werd daarom vorige week door de gemeenteraad aangenomen.

Wonen 11 dec. 2020 09:39

Amstelveen betaalt tot 50 procent mee aan een groen dak op je woning of schuur

Amstelveen -  Wegens groot succes van een eerdere (volledig opgebruikte) subsidieregeling Groen op Gebouwen in Amstelveen, is het voor inwoners en lokale bedrijven ook in 2021 en 2022 weer mogelijk om een aanvraag te doen voor een subsidiebijdrage voor een groen dak of een groene gevel. De gemeente vergoedt tot maximaal de helft van de kosten.

Wonen 4 dec. 2020 11:46

Buurtschap De Zwarte Kat fel tegen drie villa’s op plek café

Amstelveen - Het buurtschap De Zwarte Kat, gelegen in Amstelveen, blijft fel tegen de bouw van drie villa’s op de plek van het voormalige café De Zwarte Kat aan de Amsteldijk en sluit een gang naar de rechter niet uit om de ontwikkeling tegen te houden.

Wonen 4 dec. 2020 07:00

Column Geijsel Kroon: Funderingsschade

Ook rondom Amstelveen ontstaat door bodemdaling en lage grondwaterstand paalrot, palenpest en verschilzetting aan funderingen, met als gevolg een enorme (onverzekerde?) schade.

Wonen 27 nov. 2020 13:45

Coming Up: geheel nieuwe en moderne Amstelveense woonwijk Legmeer

Amstelveen - Het verouderde bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen Zuid, gelegen tussen de wijken Middenhoven en Westwijk, moet de komende jaren worden omgevormd tot een moderne nieuwe woonwijk, die met name woonkansen moet gaan bieden voor mensen met lage en middeninkomens. De gemeente hoopt voor de ontwikkeling op een substantiele bijdrage uit het Rijksbudget Woningimpuls.