Kap 40 à 50 bomen bij Ouderkerkerlaan deels uitgesteld

Kap 40 à 50 bomen bij Ouderkerkerlaan deels uitgesteld Foto: Werkzaamheden bij het viaduct over de Ouderkerkerlaan

Amstelveen – Voor de aanstaande verbreding van het viaduct van de Ouderkerkerlaan over de Beneluxbaan moeten zo’n 40 à 50 bomen worden gekapt. In een aantal bomen zijn broedende vogels aangetroffen, waardoor een deel van de kap enkele weken wordt uitgesteld.


- Lees verder onder deze advertentie -

Desalniettemin start de bomenkap in de gebieden waar geen vogels verblijven deze week. De bomen waar nesten in zitten volgen een paar weken later wanneer de vogels uitgevlogen zijn.

Compensatie gekapt groen

Voor de uitvoerige werkzaamheden aan het viaduct (die in september starten) moeten twee werkterreinen worden aangelegd, waardoor de bomen sneuvelen. De aannemer en de gemeente hebben afgesproken dat het verwijderde groen tegen het einde van het project (eind 2020) volgens het ‘Groen voor Groen’-principe gecompenseerd wordt. De grote bomen langs het fietspad worden zoveel mogelijk behouden. In het nieuw aan te leggen bosplantsoen worden voor een ‘volwassen aanzien’ in principe grote bomen teruggeplaatst.

Hinder buiten de spits

Om de voorbereidende werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, zijn tijdens een aantal momenten delen van rijbanen en afritten rond het knooppunt afgesloten. Om de hinder voor het verkeer te beperken, voert de aannemer deze werkzaamheden uit buiten de spits (tussen 09:00 en 15:00). Het verkeer kan (indien nodig) het werkvak passeren of volgt een omleidingsroute die met borden wordt aangegeven.

De feitelijke werkzaamheden aan het viaduct starten vanaf 1 september. Vanaf deze maand worden al diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder het inrichten van werkterreinen.


Reacties