Kap van 5.500 m2 struikgewas en 160 bomen bij Kronenburg & Zonnestein

Kap van 5.500 m2 struikgewas en 160 bomen bij Kronenburg & Zonnestein

Amstelveen – In verband met de aanleg van de nieuwe Amstelveenlijn moet alleen al in de omgeving van de kruispunten Zonnestein en Kronenburg in Amstelveen Noord 160 bomen en 5.500 m2 struikgewas worden gekapt.

De kaalslag van het groen is nodig voor een tijdelijke verlegging van de Beneluxbaan ten faveure van de nieuwe tramverbinding. De werkzaamheden starten maandag 24 september, worden overdag uitgevoerd en duren naar verwachting tot en met 28 september 2018.

Overlast

De werkzaamheden hebben in principe geen invloed op het wegverkeer. Alleen als er sprake is van overhangende takken over de rijbaan, wordt er met behulp van een verkeersregelaar en een snelheidsverlaging naar 30 km/uur gedurende korte tijd enige verkeershinder gecreëerd. 

Sportlaan

Later in het jaar moet ook struikgewas en bomen rond het kruispunt Sportlaan eraan geloven. Uitgangspunt van gemeente Amstelveen is overigens wel om het groen zoveel mogelijk te herstellen en terug te brengen zodra Amstelveenlijn-hoofdaannemer VITAL klaar is met de werkzaamheden.

Informatie

Uitvoerige informatie over de werkzaamheden aan de nieuwe tramverbinding tussen Amsterdam en Amstelveen is te vinden op www.amstelveenlijn.nl Daar is ook een plattegrond te vinden welke bomen bij tussen Kronenburg en Zonnestein precies verdwijnen.


Reacties