Vliegtuig boven Uilenstede

'Klap in gezicht woningzoekenden': Amstelveen moet bouw duizenden studentenwoningen cancellen

Amstelveen - Door een vernietigende uitspraak van de Raad van State mag Amstelveen geen studentenwoningen bouwen in de verouderde kantorenwijk Kronenburg. Amstelveen wilde er minimaal 2500 bouwen inclusief diverse extended stay-units, maar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tekende namens het ministerie beroep aan tegen de plannen in verband met vliegtuigen die over het gebied vliegen - en werd in het gelijk gesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de verouderde kantorenwijk met duizenden studentenwoningen, dat reeds was goedgekeurd door de gemeenteraad, wordt daarmee vernietigd. De beoogde gebiedsontwikkeling kan de prullenbak in.

Regels

Extra wrang is dat op luttele meters van het gebied de vliegtuigen dagelijks over Uilenstede blijven vliegen waar al 3500 studenten wonen: maar nieuwe woningen mogen er dus niet komen. De Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT), dat toezicht houdt op de (externe) veiligheid van Schiphol en de naleving van milieunormen en -regels, maakte namens het ministerie bezwaar tegen de bouwplannen omdat deze niet binnen de huidige regels omtrent het Luchthaven Indeling Besluit Schiphol (LIB) passen. De Raad van State stelde de ILT in het gelijk.

'Klap in gezicht woningzoekenden'

Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening, D66) is zwaar aangeslagen door de uitspraak. Ze noemt het 'een klap in het gezicht voor woningzoekende studenten en samenwerkingspartners, waarmee aan de herstructurering van Kronenburg werd gewerkt. 'Dit is een onverwachte en zwaar teleurstellende uitkomst,'zegt Gordon. 'Wij hebben onze nek uitgestoken om een oplossing te vinden om een problematisch gebied nieuw leven in te blazen. Jarenlang is er geen duidelijkheid gekomen vanuit het Rijk, en daarom hebben wij geprobeerd die naar ons toe te trekken. We hebben ons ingezet voor een maatschappelijke opgave en de huidige wetgeving verhindert dit. Wij zijn uitgespeeld en de bal ligt nu bij weer bij het Rijk’.

Luchtvaartwet

Gordon stelt dat Amstelveen het gebied niet zonder toestemming van de minister van I&W  in deze omvang kan herontwikkelen: 'We hebben recent met minister Harbers kennis gemaakt en hij heeft begrip voor de situatie, maar wil eerst de luchtvaartwetgeving wijzigen, voordat er verder kan worden gesproken over dit gebied. Dat betekent dat we nog veel meer tijd gaan verliezen, voordat dit gebied gerevitaliseerd kan worden.’

'Vliegen prevaleert boven wonen'

Dat de Raad van State vindt dat voor het bestemmingsplan een Verklaring van Geen Bezwaar (vvgb) nodig is, is een enorme teleurstelling voor Amstelveen.  ‘Maar weten nu eindelijk waar we aan toe zijn. Vliegen prevaleert dus boven wonen. Woningbouw rond Schiphol moet nu echt hoger op de politieke agenda. Hopelijk komt er op korte termijn een reactie uit Den Haag en kijken we gezamenlijk naar mogelijkheden om bij te dragen aan de grote maatschappelijke opgave in dit land. De woningnood zal onverminderd hoog blijven en alleen maar toenemen.’

Opvang vluchtelingen Kronenburg in geding

Gordon: “Door deze uitspraak ontstaan ook problemen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne die we opvangen in dit gebied. We vragen het kabinet of we zolang als dat nodig is deze vluchtelingen kunnen opvangen in Kronenburg.”

Over de afgekeurde plannen

Amstelveen wil een significante bijdrage leveren aan de woningnood onder studenten. De gemeente is van mening dat gemeenten een eigen verantwoordelijkheid hebben om geluidshinder, mogelijke gezondheidseffecten en de veiligheid in kaart te brengen bij het bouwen onder aanvliegroutes van Schiphol.

Voorafgaand aan het besluit om studentenwoningen toe te voegen heeft Amstelveen daarom grondig onderzoek laten doen naar gezondheids- en veiligheidsaspecten. Gesteund door positieve adviezen hierover en vanwege het feit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken Kronenburg kansrijk achtte voor het toevoegen van woningen is Amstelveen voortvarend aan de slag gegaan. Zij kiest bewust voor studenten vanwege het feit dat studenten er kort wonen en vanwege hun jonge leeftijd. Zij lopen daardoor minder kans op gezondheidsschade vanwege vliegtuiglawaai. Ook is rekening gehouden met externe veiligheid vanwege de nabijheid van Schiphol. Schiphol zelf heeft overigens geen bezwaren tegen het plan.

Leefbaar gebied

Met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor studentencampus Uilenstede en de verouderde kantorenwijk Kronenburg wilde de gemeente Amstelveen samen met ontwikkelaars en studentenhuisvester DUWO een troosteloos gebied weer nieuw leven inblazen. Daarbij maakte zij gebruik van flexibiliteitsruimte in luchtvaart regelgeving waarbij gemeenten zelf kunnen besluiten om woningen toe te voegen als het de lokaal de leefbaarheid verhoogd. Nu is duidelijk dat de gemeente toestemming nodig heeft van de minister.

 


Meer nieuws

112 vandaag 19:34

Scooter en fiets in botsing op fietspad Bovenkerkerweg

Amstelveen - De bestuurders van een scooter en een fiets zijn maandagavond met elkaar in botsing gekomen op het fietspad van de Bovenkerkerweg ter hoogte van de Burgemeester Wiegelweg (Westwijk).

Algemeen vandaag 10:51

Staking streekvervoer in Amstelveen

Amstelveen - Bij de standplaats van Connexxion-bussen in Amstelveen Zuid hebben diverse chauffeurs zich vanmorgen vroeg verzameld vanwege de eerder aangekondigde staking in het streekvervoer.

Sport vandaag 07:00

Grensverleggend hardlopen

Amstelveen - Wat begon als klein hardlooprondje om het hoofd leeg te maken, is uitgegroeid tot lange afstanden rennen. Manon Schutter (41) is hardloopster en rende afgelopen november van Boston naar New York. In elf dagen liep ze met een groep vrouwen maar liefst 550 kilometer. ‘Ja, dat is ruim een marathon per dag’, lacht ze. Wij spraken met haar over deze topprestatie en andere hardloopervaringen.  

Advertorial Algemeen vandaag 07:00

Co to Go lanceert avondconcept: wees er als de kippen bij!

Aalsmeer - Loogman tanken en wassen breidt Co to Go uit. Vanaf vandaag start Co to Go 7 dagen per week met een avondconcept. Gegrilde kip, maaltijdsalades en dit alles eventueel aangevuld met gebakken aardappelen en sausjes.