Pixabay.com

‘Kwart Amstelveense ondernemers zal crisis mogelijk niet overleven’

Amstelveen - In een enquête die de 'Denktank Lokale Steun Bedrijfsleven' onlangs in Amstelveen heeft uitgezet, geeft meer dan een kwart van de lokale ondernemers aan dat zij de crisis waarschijnlijk niet zullen overleven.

Dat meldt Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) in een gezamenlijk persbericht. De Denktank concludeert daarin dat aantal schrikbarend hoog te vinden: ‘De meeste respondenten hebben 40 tot 60% omzetverlies. Twee derde maakt gebruik van overheidssteun. Een derde denkt of komt hiervoor niet in aanmerking.’

Lokale steun is hard nodig

Voor veel ondernemers duurt de crisis nu echt te lang, zo wordt geconcludeerd: ‘Het water staat hen aan de lippen. Lokale steun is nodig om te overleven en na Corona zo snel mogelijk weer omzet te genereren. Ondernemers geven via de enquête aan geholpen te zijn met financiële steun, investeringen en kwijtschelding. Een andere groep ondernemers denkt meer aan netwerken, adverteren, promotie.’

Denktank in gesprek met gemeente

Op 17 maart presenteerde Darshan Sloot, directeur van Ondernemersvereniging Amstelveen, namens de Denktank de resultaten van de enquête tijdens het Platform Ondernemend Amstelveen (POA) aan wethouder Floor Gordon en de medewerkers van het team EZ. Tijdens dit overleg werd ook gebrainstormd over uitvoering en planning van de actiepunten uit het concept Herstelplan voor ondernemers na Corona.

Daan Kroone, eigenaar DAY Foodbar en voorzitter KHN Amstelland:’We zijn vanaf april 2020 al met elkaar in gesprek, een maand na de eerste lockdown. Het is tijd dat er nu echt iets tot stand komt! Ondernemers wachten met smart op de wederopbouw van hun bedrijven.’

Maatwerk

Darshan Sloot: ‘Het was goed om tijdens het POA te vernemen dat wethouder Floor Gordon en het team EZ noodlijdende ondernemers waar nodig echt wil ondersteunen en dat zelfs maatwerk mogelijk is. En nog belangrijker, dat er geld beschikbaar is voor goede plannen en initiatieven en dat het MKB zeker niet hoeft te vrezen dat de pot met geld uit het Corona noodfonds straks vergeven is. Er is in elk geval een miljoen beschikbaar. En als er meer nodig blijkt te zijn dan komt dat er.’

Vervolgstappen

De Denktank heeft een uitgebreide reactie gegeven op het concept Herstelplan voor Ondernemers na Corona. Binnen twee weken komt de gemeente hierop terug. De oproep aan de gemeente luidt: ‘Bied ruimte om te ondernemen!’ en bied maatwerk waar mogelijk. Over vier weken zal het uitgewerkte herstelplan tijdens het POA door wethouder Gordon worden vastgesteld en voorgelegd aan het college.

Een herstelplan moet volgens de denktank op de korte termijn gericht zijn. De toekomst is nog veel te onvoorspelbaar. Daarom extra aandacht voor:

  • Gedoogbeleid en vergunningen: handhavingsbeleid van controle naar samenwerking, snelle doorlooptijd en versoepeling vergunningen;
  • Financiële steun: verruiming, verlenging, verhoging subsidie anderhalve meter maatregelen en verlenging looptijd en uitstel aflossing MKB Noodlening;
  • Lokale lasten verminderen waar mogelijk;
  • Stimuleringsfonds voor uitrol initiatieven na Corona;
  • Advies, training en coaching pool;
  • Actieplan winkel en horecagebieden;
  • Promotie ‘Koop lokaal!’ en andere ondernemersinitiatieven;
  • Ondernemers in nood of met vragen, neem contact op met het Ondernemersloket!

Ondernemersloket en contact

Ondernemers in nood, met vragen of twijfel kunnen contact opnemen met het Ondernemersloket van de gemeente via 020-5404911 of ondernemersloket@amstelveen.nl. De Denktank Lokale Steun Bedrijfsleven is te bereiken via  020-6403071 of per e-mail darshan@oa-amstelveen.nl.


Meer nieuws

Wonen gisteren 15:45

Overeenstemming over bouw stadsvilla's en herenhuizen aan Bovenkerkerweg Amstelveen

Amstelveen - De gemeente heeft finale overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van 52 koopwoningen op het braakliggend terrein tussen Bovenkerkerweg, Noordammerlaan en Maalderij. Ontwikkelaars Trebbe Wonen en BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling gaan op deze locatie stadsvilla's en herenhuizen onder de naam 'Beauve' bouwen.

Wonen gisteren 13:52

Actie vanuit gemeente Amstelveen: voordelig woning isoleren

Amstelveen - De gemeente start in Amstelveen Zuid in samenwerking met het Energieloket Amstelveen een isolatieactie voor woningeigenaren. De gemeente laat weten dat inwoners tegen scherpe prijzen en gunstige voorwaarden hun woning kunnen laten isoleren doordat wordt ingekocht met een grote groep huiseigenaren.

Verkeer & Vervoer 16 sep. 2021 19:23

Verkeersdrukte rond scholen Sportlaan: Amstelveen overweegt aanpassing schooltijden

Amstelveen - De verkeersveiligheid bij de grote scholen in de omgeving van de Sportlaan is dermate in het geding dat gemeente Amstelveen in overleg is met het Amstelveen College, het Hermann Wesselink College (HWC) en de International School of Amsterdam over aangepaste starttijden van de scholen.