Lijn 5 & 6 anderhalve maand uit de roulatie in Amstelveen & Buitenveldert

Lijn 5 & 6 anderhalve maand uit de roulatie in Amstelveen & Buitenveldert Foto: Archief VTF, Vivian Tusveld

Amstelveen – Nog even en dan zullen tramlijnen 5 & 6 zes weken lang volledig uit de roulatie worden gehaald op het traject Amstelveen-Buitenveldert wegens werkzaamheden aan de Amstelveenlijn. Tussen 14 juli en 25 augustus 2019 rijden er op het traject geen trams. Tussen 8 juli en 30 augustus heeft de aannemer bovendien toestemming gekregen van gemeente Amstelveen om zeven dagen per week tot 23.00 uur door te werken op het traject, inclusief diverse nachten.


- Lees verder onder deze advertentie -

‘We hebben bewust voor deze aanpak gekozen om sneller klaar te zijn’, zegt wethouder Rob Ellermeijer, in een gemeentelijk persbericht. Tramreizigers zijn aangewezen op de vervangende bus 45.

Kort maar hevig

'Door een intensieve uitvoering van het werk tijdens zomervakantie, is de overlast kort, maar hevig. Er wordt in korte tijd veel werk verricht. Hierdoor wordt het buiten gebruik nemen van de tram tot een minimum beperkt, evenals de totale duur van de verkeers- en geluidsoverlast. We hebben deze aanpak verkozen boven een langere uitvoeringstijd. Er zijn goede afspraken gemaakt met de aannemer om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Geluidsoverlast

De gemeente gaat meten of de geluidsbelasting van de intensieve werkzaamheden binnen de kaders van de ontheffing blijft. 'Als blijkt dat de geluidsnormen worden overschreden, dan moeten er passende maatregelen worden getroffen om de hinder weg te nemen',  zegt Ellermeijer. 'We bekijken het van geval tot geval.'

Compenseren

De aannemer treft maatregelen om geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Zo wordt er gewerkt met de best beschikbare technieken om het geluid van het werk zo laag mogelijk te houden. Waar nodig worden specifieke maatregelen getroffen voor de direct omwonenden om zo de overlast te compenseren. Daarbij zal altijd sprake zijn van maatwerk.  

Klachten relatief beperkt

Tijdens vijf weekenden afgelopen voorjaar heeft de aannemer ook in de avond en nacht gewerkt aan de Amstelveenlijn. Het aantal klachten over geluidsoverlast is in deze periode volgens de gemeente relatief beperkt geweest.


Reacties