Bollywood in P60 [Beeld: P60]

Lokale koerswijziging P60: rookruimte weg, keuken dicht en dance-events in de ban

Amstelveen -  Het Amstelveense Poppodium P60 heeft een behoorlijk radicale koerswijziging ingezet, waarbij het poppodium zich veel meer gaat richten op de behoefte van Amstelveners. Ook stopt P60 met (niche-)activiteiten die niet rendabel genoeg zijn .

Dat meldt het lokale poppodium in een persbericht, nadat diverse politieke partijen de bedrijfsvoering bekritiseerden in een serie vragen aan het College van B en W.  Het poppodium is al veel verder dan werd aangenomen en heeft zelfs diverse onderzoeken laten uitvoeren om het tij te kunnen keren. 'Omdat de herijking op koers ligt verwacht P60 dit jaar een positief exploitatie resultaat', aldus het poppodium.

Muziekmarkt

Dit jaar sluit het poppodium niet alleen de omstreden rookruimte, ook de keuken wordt gesloten en dance-events zullen nog maar nauwelijks worden geprogrameerd.  Door de veranderende muziekmarkt heeft P60 eerder al onderzoek laten doen naar een herijking van het poppodium, zoals genoemd in het coalitie-akkoord van de gemeente Amstelveen.

Niche-markt

Over de niche-programmering, waarover de politiek zich afvroeg of dat wel handig is, zegt P60: 'De afgelopen jaren is de muziekmarkt drastisch veranderd. Artiesten hebben een marketing strategie waarbij keuzes worden gemaakt waar ze wel en niet optreden. P60 ligt naast groot en hip Amsterdam, waardoor veel publiek ‘weglekt’. Bekendere artiesten kiezen er liever voor om eerst op grotere podia in Amsterdam en de rest van het land op te treden. Later volgen de middelgrote podia en uiteindelijk, vaak pas na enkele jaren, treedt men ook op bij podia als P60. Daardoor, maar ook door de output afspraken met de Gemeente Amstelveen betreffende aantal (jeugd) voorstellingen, workshops, talentontwikkeling voor een brede groep, bleef een niche programmering over.'

Minder maar beter programmeren

'Omdat dit op termijn niet levensvatbaar is, heeft P60, dankzij een Europese subsidie, een onafhankelijk publieksonderzoek laten doen (april 2018). De conclusie was dat P60 zich moet focussen op jong volwassenen (18-30 jaar) en muziekliefhebbers (30-65 jaar) uit Amstelveen. Tevens was het advies om minder maar beter te programmeren door te kiezen voor muziek stromingen die het goed doen in Amstelveen', aldus P60.

Overleg met wethouder

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft P60 in de zomer overleg gehad met de wethouder cultuur (Herbert Raat, VVD). 'De wethouder is bereid  de outputafspraken aan te passen mits  P60 een vernieuwingsslag uitvoert die moet leiden tot een aanbod dat meer aansluit bij de vraag van de Amstelveners en die het podium financieel gezond moet maken en houden. Over een éénmalige bijdrage om deze slag te maken is nog overleg gaande', stelt P60.

Tweede extern onderzoek

P60 heeft daarna ook nog een extern onderzoek vernieuwingsslag laten uitvoeren, waarvan de rapportage op 15 oktober is gepresenteerd aan de wethouder cultuur. 'Deze conclusies ondersteunen eerder onderzoek maar gaan ook verder:  Behalve focus op Amstelveners ook stoppen met activiteiten die niet rendabel genoeg zijn. Daarom wordt dit jaar nog de keuken gesloten en worden dance-events nauwelijks meer geprogrammeerd.'

Talent en participatie jongeren

Wel blijft P60 jongerenparticipatie en talentontwikkeling ondersteunen. Dit past volgens P60 bij een kleine organisatie (8 fte) en 80 vooral jonge vrijwilligers uit Amstelveen.

Rookruimte

Over de rookruimte die dit jaar nog wordt gesloten zegt P60: 'Rokers moeten daarna naar buiten waarbij P60 alles zal doen om overlast bewoners Stadsplein te voorkomen.'


Meer nieuws

112 vandaag 13:34

12-jarig meisje vermist in Amstelveen

AMSTELVEEN - De 12-jarige Katja uit Amstelveen wordt sinds 2 juli vermist. Het meisje werd voor het laatst gezien in de omgeving van de Talmastraat. De politie vraagt mensen die informatie hebben over de vermissing te bellen naar 112. 

Politiek vandaag 13:11

D66 wil meer doen voor Amstelveners zonder baan

Amstelveen - Mensen die niet vanzelfsprekend zelf een baan kunnen vinden worden hard geraakt door de corona crisis. D66 wil de kansen op betaald werk voor deze mensen vergroten. De democraten willen het werk-en re-integratiebedrijf van de gemeente – AM Match – meer gebruiken als banenmotor om dit voor elkaar te krijgen. Hun voorstel hierover is op 1 juli door de gemeenteraad aanvaard. 

Sport vandaag 11:23

Amstelveense binnensport weer van start

Amstelveen - Wethouder Rob Ellermeijer bracht woensdag 1 juli een bezoek aan de eerste trainingen van basketbalvereniging MBCA om te vieren dat de Amstelveense binnensport weer is gestart. “Het is een belangrijke dag voor de sport. Eindelijk kunnen we ook weer binnen aan de slag.”

Algemeen vandaag 10:47

Zuid- Afrikaanse bestseller auteur Deon Meyer

Amstelveen - In de rubriek ‘Libris Venstra onbegrensd’ nodigen we internationale Amstelveners uit bij Boekhandel Libris Venstra aan het Stadsplein. Omringd door duizenden boeken praten we met hen over hun leven in Amstelveen, hun land van herkomst en over hun favoriete boek. De Zuid-Afrikaanse Arne Lewis vertelt in deze editie over het boek ’13 uur’ van Deon Meyer.