Peter de Groot (AAN!) en Peter le Cuivre (RTVA) ondertekenden een intentieverklaring

Lokale omroepen willen samen verder

Amstelveen - De twee lokale omroepen RTVA en AAN! hebben een intentieverklaring getekend waarin zij aankondigen hun krachten te willen bundelen onder de nieuwe naam: ‘1Amstelveen’. 

De gemeenteraad besloot in 2021, na een ellenlange periode van touwtrekken en discussieren over de lokale omroep, naast RTVA een tweede omroep te bekostigen. AAN! werd in 2021 met veel bombarie gelanceerd. Het nieuwe media-initiatief was aanvankelijk beoogd opvolger van RTVA, maar laatstgenoemde behield verrassend de lokale licentie. 

Fusie

De gemeenteraad besloot ondanks dat RTVA de licentie behield, ook AAN! subsidie te verstrekken en zo een tweede omroep te faciliteren. Inmiddels hebben beide omroepen aangegeven samen verder te willen en ook offcieel te willen fuseren. Vooruitlopend op een formele fusie hebben beide stichtingen bij de gemeente samen een subsidieaanvraag ingediend voor 2023, op basis van een gezamenlijke meerjarenbegroting ‘23-25..

1Amstelveen moet volgens beide omroepen een nieuw fris lokaal mediamerk gaan worden dat gebruik gaat maken van de diverse mediaplatformen. Daar zal de belevingswereld van de Amstelvener centraal staan. De omroepen werken al aan een nieuwe vormgeving en een website voor 1Amstelveen. Het doel van 1Amstelveen is de journalistieke kwaliteit en actualiteit van nieuws- en informatievoorziening over Amstelveen en omstreken verder op te voeren en aansprekende programma’s te produceren voor de Amstelveense gemeenschap.

De omroepen geven aan dat een nieuw omroepbestuur op een evenwichtige manier zal worden samengesteld met leden afkomstig van beide omroepen. Aan de twee huidige PBO’s (Programma Bepalend Orgaan) is gevraagd met elkaar in contact te treden over de aanpassing van de samenstelling van dit wettelijke orgaan.

Binnenkort wordt ook een intentieverklaring getekend met NH Nieuws over uitwisseling van content tussen de beide (streek-)redacties en het periodiek voeren van journalistiek overleg. Aanvankelijk had alleen AAN! de samenwerking met NH Nieuws. Tevens zal NH Nieuws facilitaire ondersteuning geven zoals het gebruik van technische middelen en scholing van vrijwilligers en stagiaires.


Meer nieuws

Amstelveen van voorheen gisteren 19:16

Amstelveen van voorheen (327)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 327 een oude foto van de Stationsstraat in het Oude Dorp.

Algemeen 26 nov. 2022 12:26

Wethouders ’s avonds de straat op in Middenhoven: ‘Diffuus beeld’

Amstelveen - Vanwege de aanhoudende overlastmeldingen in Middenhoven hebben wethouders Marijn van Ballegooijen en Herbert Raat samen met raadslid Yaron van Koningsveld en diverse handhavers vrijdagavond een bezoek gebracht aan de wijk. Ze spraken met diverse jongeren, bewoners en ondernemers. Raat sprak na afloop van een nogal diffuus wijkbeeld, maar tegelijkertijd van een zeer nuttige avond.

Algemeen 26 nov. 2022 09:56

Opgelet: veelgebruikte A9-afrit 4 (Amstelveen/Ouderkerk) gaat aantal dagen en nachten dicht

Amstelveen - In verband met werkzaamheden aan Rijksweg A9 zal afrit 4 (S109) richting Amstelveen/Ouderkerk volgende week enkele dagen en nachten worden afgesloten. Het gaat alleen om de afrit aan de kant van het KPMG-gebouw, voor verkeer dat komt uit de richting van Schiphol. Afrit 4 aan de andere zijde van de snelweg blijft wel open.