Lokale politiek niet gerust op financiële positie Ziekenhuis Amstelland

Lokale politiek niet gerust op financiële positie Ziekenhuis Amstelland Foto: Amstelveenz

Amstelveen – Zowel D66 als het CDA in Amstelveen willen opheldering over de financiële positie van Ziekenhuis Amstelland.

Zowel de CDA-fractie als de D66-fractie in Amstelveen vinden het verontrustend dat het ziekenhuis geen financiële cijfers heeft aangeleverd ten behoeve van een stresstest die is uitgevoerd door accountantsorganisatie BDO. De Amstelveense D66-fractie wil dat het college van B&W met Ziekenhuis Amstelland in gesprek gaat om inzicht te krijgen in de financiële positie van het ziekenhuis. 

Schriftelijke vragen

Zowel D66 als het CDA vuurden, afzonderlijk van elkaar, schriftelijke vragen af op het College van B en W. Het CDA meldt bij monde van woordvoerder Sandra van Engelen: 'Vorige week werden het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. De marktwerking heeft zich van zijn slechtste kant laten zien. Alhoewel gemeenten niet verantwoordelijk zijn voor het gevoerde beleid in ziekenhuizen, worden zij wel geconfronteerd met de gevolgen van onverwachte situaties, zoals nu met faillissementen.'

Verontruste burgers

Verontruste burgers zouden zich de afgelopen dagen tot het CDA hebben gewend over de zorgelijke financiële situatie. 'Die signalen mogen niet worden genegeerd. Staat ook het Ziekenhuis Amstelland aan de rand van een faillissement?, vraagt het CDA zich af. ‘Ondanks het feit dat door het ziekenhuis een verklaring is afgegeven dat dit niet het geval is, blijkt het niet op tijd in orde hebben van cijfers een te verontrustend gegeven.’

Gesprek

Het CDA wil weten of het college hierover in gesprek wil gaan met de leiding van het ziekenhuis. ‘In het worst case scenario kan het sluiten van het ziekenhuis een grote impact hebben op de zorg waarvoor de gemeente Amstelveen verantwoordelijk is.’  Op dit moment is het volgens Van Engelen onduidelijk of de ontstane situatie impact heeft op de te verlenen zorg aan de bewoners van Amstelveen. ‘Kan de wethouder aangeven of de gemeente voorbereid is om in een dergelijke situatie de zorg zo te organiseren dat inwoners van Amstelveen hun zorg kunnen blijven ontvangen?’ vraagt Van Engelen in haar brief aan het college.

D66 Amstelveen

Saloua Chaara, woordvoerder namens D66 Amstelveen geeft aan wel enigszins gerust te zijn gesteld door een verklaring van het ziekenhuis.  'In een eigen statement, geeft het ziekenhuis aan dat er geen reden is voor paniek. Goede ziekenhuiszorg blijft gegarandeerd. Het ziekenhuis verklaart: Van een dreigend faillissement is geen sprake. We hebben goede afspraken gemaakt voor de komende jaren met de bank en de zorgverzekeraars.'

Wat is er aan de hand

Chaara: 'We zijn blij te lezen dat het ziekenhuis naar eigen zeggen goede afspraken maakt met de bank en de zorgverzekeraar. We willen wel graag weten wat er nu aan de hand is en hoe het nu verder gaat met de ziekenhuiszorg in Amstelveen. Hoewel het college van B&W geen formele zeggenschap heeft over de wijze waarop Ziekenhuis Amstelland de ziekenhuiszorg organiseert, wil de D66 fractie dat het college hierover met het ziekenhuis in gesprek gaat.'

Belangrijke rol

Volgens D66 vervult het ziekenhuis een belangrijke maatschappelijke functie binnen Amstelveen. Daarnaast is Ziekenhuis Amstelland ook een grote bron van werkgelegenheid. In 2017 had het Ziekenhuis 88 medisch specialisten en ruim 800 medewerkers in dienst

Joodse vleugel

Het CDA heeft ook vragen over de Joodse vleugel van het ziekenhuis:  'Het Ziekenhuis Amstelland ontleent voor een deel zijn bestaan aan een fusie in 1978 met het toenmalige Nicolaas Tulp ziekenhuis en het CIZ (Vereniging Centrale Israëlisch Ziekenverpleging). Recentelijk heeft burgemeester Eenhoorn nog een nieuwe Joodse vleugel in het ziekenhuis geopend. Daarmee lijkt volgens het CDA een waarborg voor de specifieke bekendheid met de Joodse manier van verplegen in dit ziekenhuis, die uniek is in Nederland, te bestaan.
‘Is het CIZ volledig onderdeel van het Ziekenhuis Amstelland of levert het CIZ eigen cijfers aan waaruit haar financiële situatie is af te lezen?’, wil Sandra van Engelen van het college weten. En ten slotte: ‘Is de wethouder bereid, indien sprake is van een faillissement bij Ziekenhuis Amstelland en dat direct consequenties heeft voor het CIZ te zoeken naar oplossingen waardoor onze Joodse inwoners hun geloofs-specifieke zorg kunnen blijven ontvangen?’

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties