Maatregelen bij oversteek & parkeerplaats aan Sportlaan

Maatregelen bij oversteek & parkeerplaats aan Sportlaan Foto: Op de oversteek gebeurde een ernstig ongeval. [Archief: Davey Photography, Rob Franken]

Amstelveen - Op de Sportlaan in Amstelveen Zuid zal ter hoogte van het Amstelveen College een nieuw zebrapad worden aangelegd. Ook komt er een nieuwe uitrit vanaf de parkeerplaats van de school cq sportcomplex richting de Sportlaan én wordt er op een deel van de parkeerplaats eenrichtingsverkeer ingesteld.

Aan de Sportlaan gebeurde ter hoogte van het Amstelveen College al eens een zeer ernstig ongeval; momenteel ligt er in deze drukke schoolzone  een gecombineerde oversteek (Acacialaan) voor fietsers en voetgangers, maar de gemeente wil de situatie veiliger maken en de oversteek inrichten als voetgangersoversteekplaat (zebrapad). Daartoe is inmiddels een vergunning aangevraagd.

Dit betekent dat bestuurders op de rijbaan van de Sportlaan straks voorrang dienen te verlenen aan overstekende voetgangers/scholieren. 

Nieuwe uitrit & eenrichtingsverkeer

De gemeente wil meer maatregelen nemen om de verkeerssituatie in de directe omgeving van de school te verbeteren, door vanaf het parkeerterrein dat ten noordoosten van de Ben Goudsmithal/ Health City ligt, een nieuwe uitrit te maken naar de Sportlaan. Dat gebeurt dan in combinatie met het instellen van eenrichtingsverkeer op deze uitrit én op de rijbanen van het noordoostelijke deel van het parkeerterrein.

Bestuurders mogen deze nieuwe uitrit vanaf de Sportlaan straks niet als inrit gebruiken. De ontsluiting aan de westkant van het parkeerterrein bij het Amstelveen College wordt hierdoor ontlast. Het moet leiden tot een betere doorstroming en minder kans op conflicten tussen overstekende fietsers en linksaf slaande auto’s.

Er is nu tijdens schooltijden, sportactiviteiten en kerkdiensten sprake van een groot aantal verkeersbewegingen waardoor er onoverzichtelijke en verkeersonveilige situaties kunnen optreden. Het eenrichtingsverkeer op het parkeerterrein verbetert daar de doorstroming en maakt een efficiënter in- en uitparkeren mogelijk. De toegestane rijrichtingen worden met verkeersborden en pijlen op het wegdek aangegeven.


Reacties