Archief [Juli 2021]

‘Mate van overlast op rivier De Amstel bij Amstelveen onacceptabel’

Amstelveen – De burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens, stelt dat de mate waarin pleziervaart momenteel overlast veroorzaakt op rivier de Amstel bij Amstelveen onnaceptabel is. De gemeente heeft de overlast tot prioriteit verklaard en gaat in samenwerking met handhaving en politie veelvuldig optreden.

Vorig jaar speelde de problematiek ook in alle hevigheid en deze zomer is de overlast, ondanks intensievere controles, nog zeker niet de kop ingedrukt.

Politie

De burgemeester laat weten dat de politie zoveel als mogelijk gaat meevaren met handhaving en dat steeds meer handhavers bevoegdheden krijgen om op het water overtreders te verbaliseren.  De gemeente is bezig om meer handhavers hiervoor op te leiden. 'Het is ons gelukt bevoegde handhavers in te zetten die mogen verbaliseren op meerdere strafbare feiten op het water', zegt Poppens. 'Dit aantal zijn wij verder aan het opschroeven'.

Bootverhuurders aanschrijven

Naast extra handhaven vanaf de nieuwe handhavingsboot op overlast van pleziervaart op de Amstel, gaat de gemeente Amstelveen deze zomer ook commerciële bootverhuurbedrijven aanschrijven op het gedrag van groepen opvarenden. De gemeente Amstelveen vraagt bewoners van de Amsteldijk om hierbij te helpen.

Meevaren

Burgemeester Tjapko Poppens en wethouder handhaving Herbert Raat hebben afgelopen zondagmiddag meegevaren met handhaving en de politie op de Amstel. Onderweg hebben zij gesproken met bewoners van de Amsteldijk die veel overlast ervaren van opvarenden van pleziervaartuigen die zorgen voor geluidsoverlast, te hard varen en sanitaire stops houden nabij hun achtertuin.

varen_amstel_handhaving_water_amstelveen.jpg

Niet passend bij Amstelveen

“De verhalen die we horen, passen echt niet bij een gemeente zoals Amstelveen”, zegt wethouder Raat. “Daarom hebben we de bewoners gevraagd om te noteren waar de meeste overlast vandaan komt, van welke commerciële bootverhuurbedrijven, en ons te voorzien van deze informatie plus foto’s. Wij gaan deze bedrijven vervolgens formeel aanschrijven. Als de situatie niet verbetert, bekijken we welke bestuursrechtelijk weg we kunnen bewandelen om dit aan te kunnen pakken.”

Gemeentegrens Amsterdam

In Amsterdam mogen niet meer dan twaalf personen aan boord van een boot verblijven. Bewoners van de Amsteldijk vertellen dat deze hoofdstedelijke regel voorbij de gemeentegrens met Amstelveen direct overboord gaat. Bij het Kalfje stappen extra passagiers op om vervolgens heen en weer te varen over het Amstelveense  deel van de Amstel.

Vaarregels Amstel

Om de vaarregels onder de aandacht te brengen, heeft de gemeente vorig jaar akl waarschuwingsborden langs de Amstel geplaatst ter hoogte van de Kalfjeslaan vanuit Amsterdam gezien en bij de Hollandsedijk vanuit Uithoorn gezien. Hierop staan de belangrijkste regels voor varen op de Amstel beschreven: 9 kilometer per uur is de maximale snelheid op het water, geen versterkte muziek en geen afval achterlaten.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 12:12

Han Tsai: wijkagent in Amstelveen en bruggenbouwer tussen culturen

Amstelveen - Han Tsai is sinds het najaar van 2020 wijkagent in het Oude Dorp en Bovenkerk in Amstelveen. Maar daarnaast vervult hij ook een andere, belangrijke en inmiddels onmisbare rol die hij allerminst lichtvaardig opneemt: als coördinator van het officiële Chinees Netwerk van Politie Eenheid Amsterdam is hij een vertrouwd aanspreekpunt voor een groeiend aantal Aziatische inwoners in deze regio en daarmee een belangrijke bruggenbouwer tussen diverse culturen.

Algemeen gisteren 16:00

JobZ: Grand Hotel Amstelveen zoekt Food & Beverage Supervisor

Amstelveen - Zoek jij een nieuwe baan en wil je graag in (de omgeving van) Amstelveen werken? Via AmstelveenZ JobZ kan je wellicht een leuke baan in de buurt vinden.  Zo zoekt Grand Hotel Amstelveen momenteel een Food & Beverage Supervisor.