Meer hulp voor groeiend aantal 'economisch daklozen' in Amstelveen

Meer hulp voor groeiend aantal 'economisch daklozen' in Amstelveen Foto: Arnout van den Bosch

Amstelveen – Amstelveners die door bijvoorbeeld werkloosheid of een echtscheiding letterlijk op straat terecht komen, moeten meer hulp krijgen van de gemeente. De PvdA heeft gisteren tijdens de raadsvergadering  met een motie aandacht gevraagd voor het naar verluidt groeiende probleem van ‘economisch daklozen’.  

‘Het kan iedereen overkomen: werkloosheid, echtscheiding of faillissement’, meldt PvdA-raadslid  Arnout van den Bosch. ‘Wie hier mee te maken krijgt, moet soms snel op zoek naar andere woonruimte. Zoals bekend is dat lastig te vinden in Amstelveen. Een tijdje bij vrienden of familie op de bank kan vaak wel, maar dat houdt een keer op en dan wordt het pas echt vervelend. Wie dan op straat belandt wordt ‘economische dakloze’ genoemd.'

Motie

De Partij van de Arbeid heeft het initiatief genomen voor een motie in de Gemeenteraad van Amstelveen die het college van B&W verzoekt meer voor deze mensen te doen.’ Die motie werd gisteren tijdens de raadsvergadering  unaniem aangenomen.

Van den Bosch: ‘We kennen allemaal de verhalen: steeds meer mensen die met spoed woonruimte nodig hebben belanden op straat. Voor de Partij van de Arbeid is dat onaanvaardbaar. In een beschaafd land horen mensen niet op straat te belanden. Het doet daarom pijn om te zien dat het probleem groeit.’

Nergens terecht

‘Het is een onderwerp waar meer mensen zich zorgen over maken. Ook de Nationale Ombudsman trok recent aan de bel in een brief aan de Nederlandse gemeentes. Voorheen waren daklozen meestal mensen met een verslaving of psychische problemen. Daar is de hulpverlening nu nog grotendeels op afgestemd. Mensen zonder zulke problemen worden zelfredzaam genoemd, die kunnen vaak nergens terecht.’

Al helemaal niet als ze inmiddels zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (BRP), stelt Van den Bosch. ‘Als je niet staat ingeschreven in Amstelveen, ben je formeel geen Amstelvener. Daardoor is het probleem ook lastig in cijfers uit te drukken. De Gemeente Amstelveen richt zich immers op Amstelveners. Voor zover er cijfers zijn, zijn ze dus onvolledig’

Harde feiten

Dat bleek onder meer uit de beantwoording van schriftelijke vragen die de PvdA eerder heeft gesteld over het onderwerp. Arnout van den Bosch tot slot. ‘Voor een passende oplossing van het probleem zijn harde feiten nodig. Dat is nu de eerste opgave, daarna moet de gemeente snel aan de slag met oplossingen. Dat is tevens de strekking van de aangenomen motie.’


Reacties