Pixabay.com

'Meer steun voor Amstelveense zelfstandigen en ondernemers met schulden'

Amstelveen – Amstelveense zelfstandigen en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die te maken krijgen met schulden, moeten meer aandacht en een betere positie krijgen in de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Daar pleit de politieke fractie van ChristenUnie voor, gesteund door AVA en de VVD. In de komende raadsvergadering, bij de behandeling van het agendapunt over de gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt namens de drie partijen een motie ingediend om zelfstandigen en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf een betere positie te geven in de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Rekenkamer
Uit een onderzoek van de Rekenkamer (een commissie die aanbevelingen doet om regelingen van de gemeente te verbeteren) kwam naar voren dat er te weinig aandacht is en regelingen zijn voor zzp’ers met schulden. Ook de SP trok al aan de bel over diverse wantoestanden in de gemeentelijke schuldhulpverlening; recent deden twee personen in een commissievergadering hun schrijnende verhalen, hertgeen leidde tot de nodige discussies

Te weinig ondersteuning
De CU richt zich nu op zelfstandigen en ondernemers: ‘Ze krijgen te weinig ondersteuning  vanuit de gemeente. In de motie wordt gesteld dat alle zelfstandige ondernemers toegang moeten hebben tot de gemeentelijke schuldhulpverlening en dat er binnen de gemeentelijke hulpverlening een unit met kennis over de bedrijfsvoering van zelfstandigen moet komen, om zelfstandigen op een adequate wijze te begeleiden.’

Regie
Bert de Pijper (CU): “De regie voor een schuldhulpverleningstraject voor de zelfstandige met schulden moet bij de gemeente blijven. Het kan zijn dat in de begeleiding door de gemeente extra ondersteuning van een gespecialiseerd extern schuldhulpverleningsbureau nodig is, maar ook in die situatie moet de zelfstandige binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn aanspreekpunt houden. De huidige doorverwijzing van zelfstandigen met schulden moet tot het verleden behoren.”

Drempel verlagen
Jacqueline Höcker (AVA): “Zelfstandige ondernemers moet toegang worden verleend tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Zelfstandigen kunnen weinig beroep doen op hulp indien men in de schulden komt. Daarbij komt dat de eis om eerst uitgeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel ontmoedigend en demotiverend werkt. Het is nodig die eis te laten vervallen. De drempel is nu nog te hoog voor de toch al kwetsbare groep zelfstandigen, die in omvang steeds groter wordt”.

Nieuwe beieldsnota
ChristenUnie, AVA en VVD dringen er bij de wethouder op aan om de bovengenoemde uitgangspunten voor een goede begeleiding van zelfstandigen in de gemeentelijke schuldhulpverlening op te nemen in de nieuwe Beleidsnota Schuldhulpverlening in Balans. ' Dit in het belang van een gemeentelijke schuldhulpverlening aan de zelfstandige die hij/zij verdient,' aldus de partijen in een persbericht.

 


Meer nieuws

Algemeen gisteren 17:08

Inzameling voor Voedselbank Amstelveen bij KKC

Amstelveen - Op het schoolplein van het Keizer Karel College aan Elegast 5 organiseert de UNESCO jongerencommissie van het Keizer Karel College vrijdag 29 mei 2020 een inzamelactie voor de Voedselbank Amstelveen. 

Advertorial Evenementen & Activiteiten gisteren 11:51

Uitje in de buurt: bamboelabyrint Nirwana

Amstelveen/De Kwakel – Niet ver van Amstelveen bevindt zich bamboelabyrint Nirwana. Het in De Kwakel gelegen labyrint biedt speciaal in deze coronatijden de mogelijkheid tot een exclusief gezinsuitje.