‘Minister moet ‘t Jagershuis behouden op monumentenlijst’

‘Minister moet ‘t Jagershuis behouden op monumentenlijst’ Foto: Harmen van der Steenhoven en Tawros Aslanjan van D66 voor 't Jagershuis

Amstelveen - D66 Amstelveen heeft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) per brief opgeroepen om het aan de Amstel gelegen rijksmonument ‘t Jagershuis’ te behouden op de monumentenlijst.


- Lees verder onder deze advertentie -

Recent werd duidelijk dat sloop van het gebouw nog niet is afgewend, na een tussenuitspraak in een hoger beroep-zaak. Daaruit blijkt dat het lot van het gebouw opnieuw in handen van de minister ligt.

'Mocht de minister ruimte geven voor het afvoeren van het monument van de lijst dan staat de weg vrij voor sloop van het gebouw en realisatie van een aantal dure woningen op die plek', meldt de lokale afdeling van D66, dat hoopt met een moreel áppel op de minister dat het iconische gebouw behouden kan blijven juist door te wijzen op de historische kenmerken van het gebouw.

De eigenaar heeft in een nagekomen reactie laten weten dat de plannen voor de woningen echter al sinds zomer 2017 van tafel zijn; en dat er plannen zijn voor een hotel/restaurant in historiserende stijl, die past in het Beschermd Dorpsgezicht. Daarvoor moeten wel de huidige opstallen gesloopt worden; iets dat alleen is toegestaan als het geen Rijksmonument betreft. De eignaar stoort zich aan onjuiste en incorrecte berichtgeving.

'Sloop-nieuwbouw ongewenst'

Een aantal jaren geleden werden tegen het zere been van D66 plannen ontwikkeld voor de sloop van hotel-restaurant ‘t Jagershuis. 'Op deze plek zouden zeven luxe villa’s gerealiseerd moeten worden. Destijds stelde de lokale fractie van D66 al vragen over de kwestie met als doel het gebouw te behouden.

D66-raadslid ruimtelijke ordening Tawros Aslanjan: 'Het slopen van ‘t Jagershuis is niet alleen jammer omdat we een voor Amstelveen gezichtsbepalend gebouw verliezen, maar ook omdat daarmee de horeca-functie met uitzicht op het oude dorp van Ouderkerk aan de Amstel alleen nog maar voor ‘the happy few’ beschikbaar blijft.'

Historische gebouwen behouden

De lokale afdeling van D66 wil dat er in de hele gemeente Amstelveen veel scherper wordt gekeken naar behoud van monumenten. 'In het verleden is veel te makkelijk meegewerkt met de sloop van historische gebouwen. Wat D66 betreft moeten de resterende historische gebouwen in de gemeente worden gekoesterd', aldus D66-fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven.

D66 gaat de komende tijd met het college van B&W en de inwoners van Amstelveen in gesprek over het behoud van historische gebouwen en monumenten. De minister doet in circa 12 weken uitspraak over het wel of niet afvoeren van ’t Jagershuis van de monumentenlijst. De fractie hoopt dat snel na de uitspraak van de minister ‘t Jagershuis gerenoveerd kan worden, omdat het gebouw op dit moment in zeer erbarmelijke staat verkeert.


Reacties