Flats in Uilenstede (Archieffoto)

Ministerie blokkeert bouw van duizenden woningen in Amstelveen

AMSTELVEEN – Een zware en onverwachte tegenvaller voor Amstelveen op woningbouwgebied: de gemeente mag de huidige kantorenwijk Kronenburg niet transformeren naar een gemengde woon-werkwijk, waar de nadruk op studentenhuisvesting (zo’n 2500 woningen) kan worden gelegd.

Amstelveen wil al tijden, gedreven door krapte op de Amstelveense woningmarkt en in de randstad, een uitbreiding van de studentenwoningen in Uilenstede realiseren in Kronenburg, maar door het Luchthavenindelingsbesluit (geluidhinder luchtverkeer) ligt er al jaren een blokkade op het gebied. Zeer opmerkelijk is dat nieuwe hotels wel zijn toegestaan in het gebied.

Aanvraag
Volgens de gemeente kan studentenhuisvesting (een uitbreiding van Uilenstede) de last die bestaat in verband met geluidhinder van luchtverkeer juist goed dragen. ‘Met het oog daarop hebben wij nauwgezet met diverse partners in de regio, met steun van o.a. Amsterdam en de provincie, gewerkt aan een plan met 2500 studenteneenheden. Hiervoor hebben wij in september 2017 bij het Rijk een verklaring van geen bezwaar aangevraagd. Deze aanvraag was goed voorbereid in afstemming met diverse departementen en kon naar onze verwachting dan ook rekenen op instemming', meldt waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn in een brief aan de Amstelveense gemeenteraad.

Afwijzing
'Tot onze verbazing ontvingen wij eind vorige week, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), een afwijzende beschikking van de Inspecteur Leefomgeving en Transport. Dit, terwijl wij nog meenden in overleg te zijn. Wij zien voldoende aanknopingspunten om in bezwaar te gaan’, aldus Eenhoorn.

Bestuurlijk overleg volgt
Eenhoorn schrijft ook: ‘In de tussentijd zitten wij niet stil en stellen we alles in het werk om de transformatie van Kronenburg terug op de bestuurlijke tafel van het kabinet te brengen. De afspraak is inmiddels gemaakt met de minister van IenW dat bestuurlijk overleg volgt. Gezien het grote belang van woningbouw en studentenhuisvesting in de Metropoolregio Amsterdam, voeren wij hier ook overleg over met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.’

Transformatie
Amstelveen gaat het per 1 januari 2018 gewijzigde Luchthavenindelingbesluit daarbij ook betrekken, om te zien welke ruimte dat biedt om de gewenste transformatie in het gebied alsnog tot stand te brengen.


Meer nieuws

Kunst & Cultuur gisteren 16:43

Ook financiële steun voor Amstelveens Poppentheater

Amstelveen - Het Amstelveens Poppentheater krijgt net als diverse andere culturele instellingen in Amstelveen een extra garantiesubsidie om door de huidige corona-periode heen te komen. Een bedrag van 42.000 euro (voor inkomstenderving en innovatie) moet het bij kinderen populaire theater de helpende hand bieden.

Evenementen & Activiteiten gisteren 10:17

Cultuurcentrum Griffioen opent nieuw theaterseizoen

Amstelveen - Cultuurcentrum VU Griffioen is gestart met de kaartverkoop van het nieuwe theaterseizoen. In voorgaande jaren gebeurde dit altijd in april of mei. “Dit seizoen pakken we een hoop zaken net iets anders aan dan normaal”, aldus de Griffioen.

Verkeer & Vervoer 12 aug. 2020 10:10

Waarom geen nieuwe spoorlijn parallel aan de A9?

Amstelveen – Met een nieuwe spoorlijn die parallel loopt aan Rijksweg A9 tussen Haarlem, Schiphol, Amstelveen, Ouderkerk, Abcoude en Amsterdam Zuidoost zou de bereikbaarheid van de regio aanzienlijk verbeteren.