Naast bbA wil ook AVA opheldering over gang van zaken Oude Dorp

Amstelveen – Nadat de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) al vraagtekens zette bij de gang van zaken omtrent de reeds ingezette herinrichting van het Oude Dorp in Amstelveen terwijl er nog een bezwaarproceudre loopt, zet ook de lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) haar vraagtekens bij het gevolgde traject.

AVA noemt het participatietraject dat de gemeente heeft gevolgd ‘niet bepaald een voorbeeld van een geslaagd project’; reden voor fractievoorzitter Michel Becker om in de komende commissievergadering  Ruimte Wonen & Natuur mondelinge vragen te stellen over de participatie van bewoners en ondernemers rond de plannen in het Oude Dorp.

Niet gehoord

'Veel inwoners en een aantal ondernemers uit het Oude Dorp, voelen zich niet of nauwelijks gehoord bij alle ambitieuze plannen die het college bij het Oude Dorp voor ogen heeft en deels al aan het uitvoeren is', stelt AVA, dat vindt dat het Oude Dorp van alle Amstelveners is, maar vooral van de bewoners en ondernemers die daar wonen en werken.

Actief voor Amstelveen, dat net als bbA deel uitmaakt van de oppositie: 'Participatie kan alleen succesvol zijn als mensen serieus genomen worden, gehoord en gezien worden bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe initiatieven. Bewoners en ondernemers zijn het niet eens met de stelling van het college dat zij er van overtuigd is dat er een goede balans is gevonden tussen de belangen van bewoners en ondernemers en bezoekers.'

Net als bbA beweert ook AVA veel correspondentie te hebben ontvangen, waaruit veel onbegrip en onvrede naar voren komt over de inspraak en gesprekken. Dat zowel over het inmiddels in uitvoering zijnde Beeldkwaliteitsplan (deze is in het kleine Oude Dorp van grote invloed op het Verkeersbesluit), als ook het voorgestelde Verkeersbesluit. 'Tegen het Verkeersbesluit zijn meer dan 80 bezwaren ingediend en de ongeveer 300 bewoners zijn ook nog in afwachting van het verslag van de twee gehouden hoorzittingen', meldt AVA.

Vertrouwen geschaad

AVA geeft aan ook veel persoonlijke gesprekken te hebben gevoerd en noemt bovendien het collegevoorstel tot invoering van betaald parkeren in het Oude Dorp 'discutabel'. AVA wil van het College weten of zij de frustratie van bewoners en ondernemers bij de gang van zaken in het Oude Dorp begrijpt en onderkent dat de gemeente hier steken heeft laten vallen waardoor het vertrouwen tussen burgers en gemeente ernstig is geschaad is.

Werkzaamheden stilleggen

De partij vraagt zich af of het collegevan B en W en de bewoners en ondernemers kan  toezeggen opnieuw met hen om de tafel te gaat om het wederzijds vertrouwen en respect te herstellen. Ook vraagt AVA of het college kan toezeggen dat in afwachting van de behandeling van de bezwaarschriften, geen verdere werkzaamheden worden uitgevoerd.


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer vandaag 12:46

Honderden bewoners Bovenkerk in actie tegen nieuwe bussluis

Amstelveen – Het Actiecomité Veilig Bovenkerk vecht de voorgenomen komst van een bussluis  op de Legmeerdijk/Noorddammerlaan aan omdat het door de gemeente afgenomen draagvlakonderzoek belangrijke informatie miste. Het comite heeft vanmorgen honderden handtekeningen van bezorgde bewoners uit voornamelijk het midden van de wijk overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer, VVD).

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur vandaag 11:44

Wachten op de bloesem

Amstelveen - Het is voorlopig nog even wachten op de bloesem in het Amstelveense Bloesempark in het Amsterdamse bos. Hoewel de 400 kersenbomen in het park behoorlijk in knop staan, is van een bloesemexplosie nog geen sprake.

Algemeen gisteren 21:00

Amstelveen by night (41)

Amstelveen - Tijdens de avondklokperiode deelt AmstelveenZ.nl in de rubriek #amstelveenbynight iedere avond om 21.00 uur een avondfoto uit Amstelveen. Op de 41e dag dat de avondklok geldt, een foto uit de wijk Kronenburg.

Wonen gisteren 15:38

Woningweigeraars maken geen kans meer op woning via speciale regeling voor 28-34-jarigen

Amstelveen - Amstelveen gaat net als in 2019 en 2020 ook dit jaar, buiten WoningNet om, twintig  woningen van Eigen Haard beschikbaar stellen aan Amstelveense woningzoekenden in de leeftijd tussen 28 en 34 jaar via een speciale maatwerkregeling. Er blijken de afgelopen twee jaar diverse woningzoekers te zijn geweest die een via de regeling aangeboden woning weigerden.