Nauwelijks animo voor 'groene daken' in Amstelveen

Nauwelijks animo voor 'groene daken' in Amstelveen

Amstelveen - Amstelveners hebben nauwelijks animo getoond om met subsidie een groen dak op hun woning of bedrijf te realiseren.

Medio 2016 werd 2 ton gereserveerd voor de subsidieregeling. Nu, bijna drie jaar later is pas tien procent van het subsidebedrag verstrekt. Sinds de start van de regeling zijn er pas 40 aanvragen ingediend.

De matige resultaten van de subsidieregeling hebben het college van B en W doen besluiten de subisdieregeling aantrekkelijker te maken voor inwoners en bedrijven. Aan de nieuwe regeling, die nu 'groen op gebouwen' gaat heten, worden nu ook groene gevels en verticale tuinen toegevoegd.

Bovendien worden de subsidebedragen per m2 groen dak (of gevel) fors verhoogd.

Het subsidiebedrag voor een Basis Groen Dak gaat van 30,- per m2 naar 50 euro per m2. Een Groen Dak Plus gaat van 50 euro per m2 naar 60 euro per vierkante meter. Voor een groene gevel en een verticale tuin wordt respectievelijk 30 euro per m2 en 50 euro per m2 verstrekt. 

De subsidie wordt straks verstrekt voor maximaal 50 procent van de daadwerkelijk gemaakte kosten (dit was 30 procent). Alle bestaande gebouwen komen in aanmerking voor de regeling. Vanaf 1 mei gaat er een nieuwe gemeentelijke wepagina live en kan men een aanvraag doen voor een subsidie 'groen op gebouwen'. 


Reacties