De N201 bij Amstelveen

Nieuw bedrijventerrein langs N201 komt eraan

Amstelveen - Het college van B en W van gemeente Amstelveen wil samen met grondeigenaren rond de N201 vlakbij het fastfood restaurant (Mc Donalds) en aansluitend aan bedrijventerrein De Loeten een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen.

Dit is volgens de gemeente nodig omdat er geen ruimte meer is voor de vestiging of uitbreiding van lokale en regionale bedrijven in deze regio. Bovendien wil Amstelveen ruimte kunnen bieden aan bedrijven die momenteel op bedrijventerrein Legmeer zijn gevestigd en willen verhuizen. Op de concept-startnotitie van het plan kan nu worden gereageerd, zo meldt de gemeente in een persbericht.

Al sinds 2010 op het oog
De grond langs de noord- en zuidkant van de N201 in Amstelveen heeft de gemeente al sinds 2010 op het oog. Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening en economische zaken): “Nu de economie floreert, stemt de Provincie Noord-Holland in met de ontwikkeling van een nieuw en duurzaam Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ). Dat is belangrijk voor de groei en verplaatsing van lokale en regionale bedrijven.”

Transformatie Legmeer
Voor bedrijventerrein Legmeer werkt het Amstelveense college van B en W momenteel aan een visie op de transformatie van het gebied naar een dynamische woon- en werkomgeving. Met buurgemeente Uithoorn en buurtbeheer Legmeer is het plan gedeeld. Volgens collega-wethouder Jan Hazen (ruimtelijke ordening en economische zaken) van gemeente Uithoorn is het belangrijk dat we als regio voldoende ruimte hebben voor bedrijvigheid en dus werkgelegenheid.

Impuls
Wethouder Hazen: “BTAZ geeft daar een belangrijke impuls aan. Tegelijk profileren we Uithoorn als een prettige plek om te wonen. Een groene bufferzone tussen de woonwijk Legmeer en het BTAZ-terrein is een oude afspraak met buurgemeente Amstelveen die zij ook gaan nakomen. Gelet op de goede samenwerking tussen beide gemeenten heb ik er alle vertrouwen in dat deze zone in overleg met de bewoners wordt gerealiseerd.”

Uithoornlijn en groen
De toekomstige tram van de Uithoornlijn loopt via het tracé van de oude spoorbaan dwars over het nieuwe beoogde bedrijventerrein en over de N201 naar Uithoorn. In het plangebied reserveert de gemeente Amstelveen ruimte voor een OV-halte. Op het bedrijventerrein is veel ruimte voor groen. Het gaat om 10% van het gebied. Tussen de zuidkant van BTAZ en de woningen in Uithoorn komt een groene zone.

Inloopavond
Het plan is beschreven in een concept-startnotitie. Hierin staan de grenzen van het gebied en voorwaarden waarmee grondeigenaren en gemeente rekening moeten houden. Denk aan milieu, veiligheid en bereikbaarheid. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen inhoudelijk reageren op het plan. Dat kan van 13 februari tot en met 12 maart 2020 en tijdens de inloopavond op dinsdag 25 februari in wijkcentrum Westend in Amstelveen waar ook vertegenwoordigers van de gemeente Uithoorn aanwezig zijn. 

Starten
Indien de gemeenteraad de definitieve startnotitie vaststelt, kan de gemeente starten met de bestemmingsplanprocedure. De concept-startnotitie en meer info is te vinden op www.amstelveen.nl/BTAZ.


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer vandaag 13:20

Woningen Oude Dorp en pastorie Annakerk tegen de vlakte voor verbreding A9

Amstelveen - Om ruimte te maken voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Amstelveen worden diverse woningen in het Oude Dorp, maar ook de pastorie naast de Annakerk, binnen enkele maanden gesloopt. De panden staan op de plek waar straks de extra rijstroken komen en de overkapping Oude Dorp wordt gerealiseerd.

Verkeer & Vervoer vandaag 10:13

Vernieuwd kruispunt Sportlaan/Beneluxbaan gaat eind juli open

Amstelveen - Het vernieuwde kruispunt Sportlaan/Beneluxbaan opent naar verwachting vrijdag 31 juli 2020. Vanaf juni moet het verkeer rekening houden met veel wisselende omleidingen en afsluitingen om het kruispunt definitief gereed te kunnen maken.

Algemeen vandaag 10:01

5 keer een check om het op je werk leuk (en vol) te houden

Brigitte Kaandorp zong ‘Ik heb een zwaa-aa-aar leven’. Als jij daar zaken in herkent als het gaat om je werkzame leven, wordt het tijd om veranderingen aan te brengen. Hier volgen vijf adviezen om weer fris en fruitig naar je werk te gaan. 

Algemeen gisteren 17:08

Inzameling voor Voedselbank Amstelveen bij KKC

Amstelveen - Op het schoolplein van het Keizer Karel College aan Elegast 5 organiseert de UNESCO jongerencommissie van het Keizer Karel College vrijdag 29 mei 2020 een inzamelactie voor de Voedselbank Amstelveen.