Nieuw café van Villa Randwijck focust op LHBTI

Nieuw café van Villa Randwijck focust op LHBTI

Amstelveen – In Villa Randwijck in Amstelveen komt een speciaal café waar iedereen zichzelf mag zijn. De ontmoetingsplaats focust zich op lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI).


- Lees verder onder deze advertentie -

Het nieuwe zogenoemde Diversiteits Café zal op donderdag 28 februari worden geopend door wethouder Marijn van Ballegooijen. Naast de LHBTI-gemeenschap is iedereen welkom.

Zichzelf

Uit landelijke onderzoeken blijkt dat 4 tot 7 procent van de Nederlandse bevolking tot de LHBTI-gemeenschap behoort. Dat betekent dat ongeveer 5000 Amstelveners hier ook deel van uitmaken. “Het is belangrijk dat iedereen openlijk zichzelf kan zijn”, zegt Van Ballegooijen in een persbericht van de gemeente. “Het Diversiteit Café steunen wij dan ook van harte. Het draagt bij aan een diverse en verdraagzame stad.”

Het Diversiteit Café zal iedere vierde donderdag van de maand vanaf 20.00 uur geopend zijn. De openingsavond op 28 februari begint om 20.30 uur. Op deze avonden is er aandacht voor actuele thema's en dilemma's. Denk hierbij aan onderwerpen als ’roze’ ouderen, genderidentiteit en biculturele LHBTI’s.

Gastsprekers

De invulling van de avonden verschilt. De ene keer wordt aan het begin van de avond een film vertoond, de andere keer schuiven gastsprekers aan.

“Het is heel belangrijk dat er nu in de eigen gemeente een plek is waar Amstelveners uit de LHBTI-gemeenschap elkaar kunnen ontmoeten en in een veilige omgeving openlijk uit kunnen komen voor wie ze zijn”, zegt wethouder Floor Gordon. “Het mooie daarbij is dat het café open staat voor iedereen, zodat verschillende doelgroepen van elkaar kunnen leren en elkaar leren waarderen. Dit vergroot het onderling begrip en zorgt voor verbinding in de stad.”

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties