Pixabay.com

Nieuw hospice Amstelveen op losse schroeven na plotselinge U-turn gemeente

Amstelveen - Gemeente Amstelveen heeft door een late U-turn te maken in de planvorming rond het nieuw geplande Hospice Amsteloever aan de Lindenlaan, de komst van het volledige hospice op losse schroeven gezet. De initiatiefnemers, die al zeven jaar proberen een hospice in Amstelveen van de grond te krijgen, zijn verbaasd en teleurgesteld. Het Hospice was nagenoeg rond, toen de gemeente besloot het over een andere boeg te gooien.  

Dat schrijven de initiatiefnemers van Hospice Amsteloever in een update rond de ontwikkeling van het langverwachte hospice (klik hier). Daaruit blijkt dat de ambtelijke molens na de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar plotseling anders zijn gaan draaien en dat het nieuwe Hospice Amsteloever met zes bedden op de beoogde locatie inmiddels niet meer mogelijk blijkt.

Ontwerp al goedgekeurd

Op de locatie aan de Lindenlaan zou naast het Hospice eveneens een nieuw medisch centrum en twee kleine woonzorgtorens worden gerealiseerd. De initiatiefnemers van het Hospice hadden al een kavel toegekend gekregen en een ontwerp van het nieuwe Hospice-gebouw gemaakt, dat na diverse afstemmingen met de stedenbouwkundige en stadsbouwmeester ook al werd goedgekeurd.  Ook werd al een 'Intentieovereenkomst tot de aankoop van de bouwgrond'opgesteld dat feitelijk klaar was voor ondertekening, waar na de grond officieel gekocht kon worden en de eerste paal afgelopen zomer geslagen had kunnen worden.

Verkiezingen

Onder andere VVD en AVA spraken in verkiezingstijd hun steun nog uit voor het Hospice Amsteloever, maar na de verkiezingen werd het plosteling een ander verhaal. 'Onmiddellijk na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 werden wij geconfronteerd met de eerste berichten over een gewijzigde indeling  van het terrein aan de Lindenlaan. Reden hiervoor is dat naast de al geplande realisatie van het Gezondheidscentrum, Het Hospice en twee klein woonzorgtorens van Amstelring alsnog een kinderdagverblijf als 4e voorziening dient te worden gepland op het terrein aan de Lindenlaan,' aldus de initiatiefnemers.

Verbazing en teleurstelling

De initiafnemers melden dat nieuwbouw van het Hospice (al dan niet geïntegreerd in de eveneens op de locatie te bouwen nieuwe zorgappartementen) geen optie meer is voor de Stichting, omdat een doorlooptijd van nog eens  3 tot 5 jaar wordt voorgespiegeld met alle toekomstig financiële onzekerheden van dien. Ook blijkt er inmiddels een verschil van mening te zijn ontstaan over de schaalgrootte van het Hospice. De Gemeente Amstelveen wil namelijk geen 6 bedden meer, maar slechts vier. Terwijl er volgens de initiatiefnemers wel degelijk behoefte is aan zes bedden.

Onmogelijk

De stichting concludeert dat het in dit stadium opnieuw opstellen van een sluitende exploitatiebegroting voor de komende jaren - met vier bedden - onmogelijk is. De komende periode zal derhalve in overleg met Gemeente Amstelveen nader overleg volgen over verschillende andere opties, teneinde definitief te kunnen bepalen of de realisatie van het Hospice door de Stichting nog haalbaar is.  Het eerstvolgende vervolg-overleg op ambtelijk niveau staat vandaag gepland

Deadline 1 januari

Het bestuur van de Stichting Hospice Amsteloever heeft in haar laatste bestuursvergadering uitgesproken dat op 1 januari 2023 volledige duidelijkheid wil hebben over de realisatie van het Hospice in Amstelveen: 'Als op deze datum die duidelijkheid er nog niet is dan zal de Stichting besluiten haar verdere initiatieven met betrekking tot de realisatie van een Hospice in de Gemeente Amstelveen te staken en de realisatie van een Hospice aan andere marktpartijen overlaten.'

Eén kans

De stichting geeft echter nog niet op en ziet nog een kans: 'Vooruitkijkend ziet het bestuur slechts nu nog 1 mogelijkheid voor de realisatie van Hospice Amsteloever; in voor alle partijen aanvaardbaar bestaand pand in Amstelveen. Eenieder begrijpt dat dan sprake is van een verbouwing en inrichting conform het eerdere opgestelde programma van eisen, maar daar zet het huidige Stichtingsbestuur graag haar schouders onder,' aldsu de Stichting Amsteloever.

Arrest van Didam

Het College van B en W heeft de gemeenteraad in september dit jaar, terwijl de plannen al onderweg waren,  plotseling geïnformeerd dat het een groter aandeel wil in de regie van het totale plan aan de Lindenlaan. Waar de initiatiefnemers al op zoek waren gegaan naar een samenwerking met externe partijen (bouwer en ontwikkelaar) om de financiering rond te krijgen, besloot het College van B&W tot een forse koerswijziging. Dat had een reden.

De ontwikkeling aan de Lindenlaan was namelijk niet in lijn met het inmiddels befaamde 'Arrest van Didam' uit 2021. Dat betrof een uitspraak van de Hoge Raad in een kwestie in de gemeente Montferland. Lang verhaal kort:  gemeentes en of overheden mogen sindsdien de verkoop van grond en/of onroerend goed niet langer via een-op-eentransacties met een marktpartij afwikkelen en moeten ook andere gegadigden een kans geven. In feite verbiedt  de rechter sinds die uitspraak gemeenten om vastgoed en bouwgrond exclusief aan één partij aan te bieden. Doen ze dat wel, dan wachten mogelijk forse schadeclaims van andere marktpartijen.

Regie

Gemeente Amstelveen wil ook de regie overnemen om de realisatie van urgente maatschappelijke voorzieningen duurzaam te borgen voor de toekomst.  Daarnaast noemt het College het huidig eigen vermogen van de stichting Amsteloever niet meer voldoende om de financiering voor het bouwplan te dekken. Het bouwplan-ontwerp, in de vorm van laagbouw en veel omheinde tuin, maken het bouwconcept volgens de gemeente ook relatief duur.

Wel stelde de gemeente dat het bereid is te kijken naar  alternatieve scenario’s  die 'de mogelijkheid op een optimaal en haalbaar plan vergroten'. 


Meer nieuws

Algemeen gisteren 11:41

Maximaal 30 km/u ook in delen Buitenveldert: even wennen

Buitenveldert/Amstelveen - Amstelveners die al moeite hebben om zich aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur te houden op de Beneluxbaan richting Amsterdam, worden vanaf vandaag extra op de proef gesteld in delen van Buitenveldert: daar geldt sinds vandaag op diverse wegen, zoals de Van Boshuizenstraat, Van Leijenberghlaan en A.J. Ernststraat een maximumsnelheid van 30 km/u.

Algemeen 7 dec. 2023 14:34

Speciale signeersessie Marianne Timmer bij De Wijnschuur

Amstelveen/Nes/Uithoorn - Olympisch kampioen Marianne Timmer komt op zaterdag 9 december 2023 tussen 15.00 en 17.00 uur naar De Wijnschuur in Nes aan de Amstel om haar nieuwe boek 'De Timmerfabriek' te promoten en te signeren.