Nieuw Stadspark Amstelveen Zuid? College zegt: niet doen

Nieuw Stadspark Amstelveen Zuid? College zegt: niet doen

AMSTELVEEN - De kans dat er in Amstelveen Zuid een nieuw Stadspark zal verrijzen ten zuiden van Westwijk, bij de nog te realiseren nieuwbouwwijk De Scheg, is een stuk kleiner geworden. Het huidige college van B & W ontraadt de realisatie van een nieuw Stadspark, dat tussen de 4 en 10 miljoen zou gaan kosten.

Het college zegt zeker voorstander te zijn van voldoende groen, maar een nieuw park ten zuiden van Westwijk/De Scheg (in de Noorder Legmeerpolder) is volgens onderzoek niet noodzakelijk om voldoende groen in de wijken Westwijk en straks De Scheg te realiseren, of om betere balans te brengen tussen het groen in Amstelveen Noord en Zuid.

Motie

Er werd, op initiatief en met steun van de raadsfracties van onder andere collegepartijen VVD, BBA, D66 en PvdA, in de zomer van 2017 een motie ingediend om de mogelijkheid tot het realiseren van een nieuwe stadspark in De Scheg en/of Noorderlegmeer te onderzoeken.

10 hectare

Dat onderzoek is nu uitgevoerd en het college (bestaand uit diezelfde partijen VVD, D66, bbA en PvdA) zegt nu: niet doen. Er werden drie locaties in de Noorder Legmeerpolder onderzocht waar eventueel een park van 10 hectare (globaal 2x de omvang van het Broersepark) gerealiseerd zou kunnen worden.

Miljoenen

In het onderzoek is gekeken naar zowel een bosrijke invulling als een parkachtige open structuur. Een bosvariant zou tussen de 4 en 8,1 miljoen euro gaan kosten en een park-variant nog een stukje duurder: tussen de 6 en 10,2 miljoen

Amsterdamse bos

Het karakter van een nieuw park in Amstelveen Zuid zou volgens het college niet stedelijk worden, maar recreatief. Volgens het college van B en W kent Amstelveen helemaal geen echt lokale stadsparken, omdat Amstelveen een met groen dooraderd suburbaan gebied is. Het college is van mening dat alleen het Amsterdamse Bos als stadspark functioneert voor Amstelveners.

Roofvogels

Ook merkt het college op dat een bomenrijk park in de Legmeerpolder roofvogels zal aantrekken; een ontwikkeling die zich minder goed verhoudt tot het behoud en versterking van het weidevogelgebied in de Bovenkerkerpolder.

Voldoende

Het college zegt zich te willen blijven inzetten voor een uitbreiding van Amstelveen met (nieuwbouwwijk) De Scheg, met daarin voldoende groen. ‘Wanneer we kijken naar het groen dat op het ogenblik is gepland in de Scheg, dan wordt voldaan aan dezelfde ontwerpnorm als voor de ontwikkeling van Westwijk. Daarnaast is aan de zuidkant van de Scheg een parkstrook ontworpen dat tevens dient als natuurcompensatiegebied voor de rugstreeppad. In deze parkstrook zal recreatief medegebruik mogelijk worden. Indien we dit groen ook meenemen in de berekening, dan wordt meer dan 125 m2 groen per woning gerealiseerd’ , schrijft burgemeester Bas Eenhoorn in een brief aan de gemeenteraad, namens het college van B en W.

Sportpark

Bij een toekomstige ontwikkeling van een nieuw sportpark in de Legmeerpolder ligt het wel in de bedoeling groene verbindingen te realiseren, zodat het gebied ook voor wandelaars aantrekkelijk kan worden.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.