Nieuwbouw koopwoningen bij Heilige Geestkerk: middelduur en duur

Nieuwbouw koopwoningen bij Heilige Geestkerk: middelduur en duur Foto: De Heilige Geestkerk in de wijk Keizer Karelpark

Amstelveen – Bij de leegstaande Heilige Geestkerk in de wijk Keizer Karelpark bestaat het plan om 57 nieuwe koopwoningen te bouwen in het middeldure (ca. 60 procent) en dure segment (40 procent). De kerk blijft daarbij behouden en krijgt een prominente plek naast nieuwe koopwoningen.


- Lees verder onder deze advertentie -

Een kwart van de woningen (appartementen) moet daarbij komen te vallen in het middeldure laagsegment en zal een maximale prijs van 290.000 euro kennen. 33 procent van de appartementen valt in de categorie middelduur hoog (tot 363.000 euro). De overige appartementen gaan prijzen kennen van boven de 363.000 euro.

Harde clausules in koopcontract

Nieuw is dat kopers harde clausules in het koopcontract krijgen om speculanten op de Amstelveense woningmarkt tegen te gaan: zo gaat een eigen bewoningsplicht van minimaal drie jaar gelden en een anti-speculatiebeding van liefst 5 jaar. Amstelveen voelt zich daarbij gesterkt door een recente gerechterlijke uitspraak waarbij een eigenaar die niet aan de zelfbewoningsplicht voldeed een boete kreeg van 50.000 euro

Monument

De kerkelijke gebouwen aan de Haagbeuklaan werden eerder door het bisdom verkocht aan een ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar wilde op de gehele locatie nieuwe woningen bouwen, maar het  college van B en W stemde daarmee niet in vanwege de monumentale status van de gebouwen en vroeg een bureau onderzoek te doen naar behoud van de kerk en de mogelijkheid er een andere bestemming aan te geven.

Behoud

Uit het onderzoek bleek dat een nieuwe invulling van de monumentale kerk mogelijk is als de pastorie en het bijgebouw plaatsmaken voor nieuwbouwwoningen. Wethouder Herbert Raat (Monumenten, VVD) stelt heel trots op het bereikte resultaat. ‘Behoud van de historische waarde van zowel de kerk als de monumentale klokkentoren voor Amstelveen was ons uitgangspunt.’

Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening, D66): ‘Door nieuwe koopwoningen in het middensegment toe te voegen, krijgt de wijk een betere mix van woningen. Keizer Karel Park heeft relatief veel sociale huur. De kerk houdt een maatschappelijke bestemming. Meer levendigheid in de wijk vinden wij wenselijk.'

De ontwikkelaar maakte op hoofdlijnen een stedenbouwkundig plan voor 57 koopwoningen waarvan bijna 60 procent (59% om precies te zijn) in het middensegment. In de ontwerp-startnotitie toetst de gemeente de haalbaarheid van het plan. Zo kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar parkeerdruk, inpasbaarheid in de omgeving en de actuele woningvraag.

Het plan zal vermoedelijk nog enkele jaren in beslag nemen, omdat er tal van procedures gevolgd dienen te worden. Een van de eerste stapopen is nu de beschrijving van de herontwikkeling van de locatie Haagbeuklaan 1-3 in een ontwerp-startnotiti,e die het college van B en W vrijgeeft om op te reageren.

Toelichting plannen

De ontwikkelaar licht zijn plannen toe tijdens een informatieavond die gemeente en ontwikkelaar organiseren op maandag 14 oktober van 19 tot 20.30 uur in de dagkerk. Reageren op de ontwerp-startnotitie kan van 8 oktober tot 29 oktober. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld,  start de procedure om de formele status van de pastorie en het bijgebouw op te heffen.


Reacties