Nieuwe plannen voor stadsstrand met paviljoen aan Poeloever

Nieuwe plannen voor stadsstrand met paviljoen aan Poeloever Foto: De oever van de Poel nog voordat Poels Up werd gerealiseerd [Beeld: AmstelveenZ]

Amstelveen - Gemeente Amstelveen heeft opnieuw haar ambitie uitgesproken voor de realisatie van een stadsstrand aan de oever van de Amstelveense poel, inclusief een nieuw (horeca-)paviljoen.


- Lees verder onder deze advertentie -

Dat meldt de gemeente vandaag in persbericht. 'Aan de Noordelijke Poeloever is de ambitie om een stadsstrand te creëren met een paviljoen. In de Poel zelf moet weer gezwommen kunnen worden. Een eerste proef met defosfatering voor een betere waterkwaliteit laat positieve resultaten zien,'aldus de gemeente.

Momenteel is er wel een zwem- en horecavoorziening aan de Poel (PoelsUp), maar van een stadsstrand - zoals het oorspronkelijke plan was jaren geleden - kwam uiteindelijk niets terecht door de matige waterkwaliteit van het Poelwater. Het terrein voor Poels Up wordt nu zomers gebruikt als recreatieterrein, inde winter ligt er een landijsbaan.

Gebiedsontwikkeling Oude Dorp

De plannen maken onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling van het Oude Dorp, waarover de gemeente met bewoners  in gesprek gaat. 'Vanaf het najaar 2019 beginnen meerdere trajecten om bewoners, ondernemers, betrokken inwoners bij De Poel maar ook de overige Amstelveners te betrekken bij de ontwikkeling van het gebied'. 

De gebiedsontwikkeling bestaat uit meerdere deelprojecten met eigen participatietrajecten. Het eerste participatietraject begint in september en gaat over de verkeercirculatie in het gebied. Bewoners kunnen meedenken over scenario’s om de verkeersdruk te verminderen. Het tweede participatietraject gaat over de aanvullingen die het historische Oude Dorp een aantrekkelijke en levendige plek van verbinding en ontmoeting maken, bereikbaar voor alle Amstelveners en haar bezoekers.

'Het Oude Dorp is een herkenbare plek in een stukje historisch Amstelveen', zegt wethouder Rob Ellermeijer. 'Maar er is veel verkeer, een gevoel van verkeersonveiligheid, een hoge parkeerdruk. Wij willen het Oude Dorp graag meer historische allure geven, waar het goed toeven is met oog voor de belangen van de bewoners, horeca en andere ondernemers maar ook zeker van de overige Amstelveners die er graag komen.'

Shared space in Oude Dorp

Het Oude Dorp zelf krijgt een facelift. Onderdeel hiervan is het idee om een ruimtelijk en veilig verblijfsgebied te creëren door fietsers, voetgangers en auto’s de weg te laten delen (shared space). Duidelijke entrees en een nieuw plan voor verkeerscirculatie zijn uitgangspunt. Daarnaast wordt een oplossing gezocht voor de afvalproblematiek. De A9 krijgt een overkapping met een parkachtige structuur. Ook dit biedt nieuwe kansen voor het Oude Dorp en de verbinding met het stadshart.

Plan van aanpak

Het College van Burgemeester en Wethouders stelde dinsdag 23 juli het plan van aanpak ‘Oude Dorp Amstelveen’ vast. Het plan is de opmaat naar de ‘Gebiedsvisie Oude Dorp’, die de basis is voor de uiteindelijke gebiedsontwikkeling Oude Dorp. In het plan gaan wonen, recreëren, winkelen en horeca samen in goede harmonie. 'Met dit als uitgangspunt wordt de participatie voor de gebiedsontwikkeling gestart', zegt Ellermeijer.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties