Nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Net als de vorige keer toen ik u over het UBO register informeerde, bericht ik u ook in deze editie weer over een wetswijziging in rechtspersonenland. Vanaf 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Ondanks de mooie sportzomer dienen de besturen van sportverenigingen zich ook daar op te focussen. Deze nieuwe wettelijke regel voor verenigingen en stichtingen geldt voor alle besturen. Dus iedere bestuurder van een stichting of vereniging moet er mee aan de slag!

Wat houdt de WBTR in?
De WBTR is in het leven geroepen om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Middels deze wet wil de overheid voorkomen dat onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, zelfverrijking en misbruik van posities verenigingen en stichtingen schaden. De WBTR gaat in het kort over het volgende:

  • de plaats en de plichten van bestuursleden en van toezichthouders
  • de aansprakelijkheid van bestuursleden en van toezichthouders
  • het financiële beleid en de goedkeuring van uitgaven
  • regels over belangenverstrengeling
  • de procedures bij grote uitgaven of investeringen

Aanpassen van de statuten
Vooral de volgende zaken moeten eventueel worden aangepast in de statuten:

  • een uitgebreide regeling over de taakvervulling van de bestuurders
  • een regeling als er sprake is van tegenstrijdige belangen: een bestuurder neemt niet deel aan de besluitvorming en de beraadslaging indien hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen (omdat iedere bestuurder een tegenstrijdig belang heeft), dan kan het besluit alsnog door het bestuur worden genomen onder schriftelijke vastlegging van de redenen
  • een regeling in geval van afwezigheid van een bestuurder (de belet- of ontstentenisregeling). De WBTR schrijft voor dat de statuten voorzien in een regeling, mocht de situatie voorkomen waarbij alle bestuurders afwezig zijn

Wat moet je nu als bestuurder doen?
Als bestuurder is het belangrijk dat je voor 1 juli 2021 de veranderingen goed doorleest, zodat je weet welke regels er vanaf dat moment gelden. Houd de nieuwsberichten over de WBTR dus goed in de gaten! Bespreek de regels met het gehele bestuur, zodat jullie allemaal op de hoogte zijn van de wijzigingen. Belangrijk hierbij is om de gemaakte afspraken vast te leggen. De veranderingen in de wet zijn niet ingrijpend, maar het is wel belangrijk dat je ze allemaal begrijpt. Als er namelijk toch eens iets misgaat, dan kun je je als bestuurder niet verschuilen achter het argument dat je de regels niet kende. Kijk als bestuur ook naar een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dit is belangrijk omdat een particuliere verzekering de schade niet dekt.

Als het bestuur de veranderingen heeft besproken, is het goed om te kijken of er aanpassingen nodig zijn binnen de vereniging in de statuten, het huishoudelijk reglement of, wanneer dit er is, het bestuursreglement. De kans is groot dat de statuten aangepast moeten worden, maar dat hoeft pas te gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Je hebt daar maximaal 5 jaar de tijd voor.

Wij helpen u er graag bij!

Frank Sterel

 

Sterel Van Lenning Notarissen Bavinckhouse | Professor J.H. Bavincklaan 4 1183 AT Amstelveen | Tel: 020 – 4967 676 | fsterel@sterelcs.nl | www.sterelnotarissen.nl


Meer nieuws

Algemeen vandaag 11:53

Nieuwe theatermakers nemen De Landing Uilenstede over tijdens zomer

Amstelveen - Theaterbroedplaats De Landing is een artistieke huiskamer voor zowel nieuwe makers als gevestigde artiesten. In aanloop naar de verbouwing die deze zomer plaatsvindt, geeft De Landing de sleutels tijdelijk uit handen aan jonge theatermakers om hun nieuwe voorstelling een kickstart te kunnen geven.

Algemeen vandaag 09:50

Gratis zwemmen met Amstelveenpas

Amstelveen - Houders van de Amstelveenpas kunnen ook deze zomervakantie weer gratis zwemmen bij zwembad De Meerkamp. “Vorig jaar was de actie een succes, het is fijn dat we het dit jaar opnieuw kunnen aanbieden”, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen. 

Algemeen vandaag 09:00

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL): veiligheid op 1

Amstelveen / Schiphol - Het deed behoorlijk wat stof opwaaien toen bekend werd dat inwoners van Amstelveen deze zomer extra hinder van vliegverkeer kunnen verwachten omdat er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Zwanenburgbaan op luchthaven Schiphol. AmstelveenZ ging op bezoek bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en sprak met Edward Schaap, als manager verantwoordelijk voor de vernieuwing van het landingssysteem. 'We vragen omwonenden om begrip voor deze vervanging,’ zegt Schaap.

112 vandaag 07:44

Gewonde en veel schade na flink ongeval Bovenkerkerweg

Amstelveen - Op de Bovenkerkerweg tussen Amstelveen en Uithoorn is in de nacht van donderdag op vrijdag een flink ongeval gebeurd. Een fietser werd met hoge snelheid geschept door een bestelbusje. De fietser raakte gewond.

Algemeen gisteren 15:16

Eerste evaluatie van wekelijkse markt in het Oude Dorp positief

Amstelveen - Sinds 5 juni staat er op woensdag een wekelijkse markt op het plein in het Oude Dorp, als proef, tot het eind van het jaar. De Dorpsmarkt richt zich op producten voor de dagelijkse levensbehoefte, zoals groenten, fruit, brood, kaas, vis, aangevuld met planten, loempia’s en olijven & tapenades. De eerste evaluatie is positief: de huidige zeven markt-ondernemers zijn tevreden en via social media en vanuit ondernemers in het dorp wordt positief gereageerd op het initiatief.