Tjapko Poppens, burgemeester van Amstelveen [Beeld: gemeente Amstelveen]

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Amstelveen: 'Zet ook die tweede stap'

Amstelveen - Burgemeester Tjapko Poppens heeft gisterenavond op de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van gemeente Amstelveen zijn Nieuwjaarstoespraak gegeven. 

Onderstaand de tekst

Beste Amstelveners, collega-bestuurders, dames en heren, 

[A special welcome to her excellency the ambassador of India, Mrs. Reenat Sandhu, thank you for joining our new year reception. It is always an honor and a pleasure to have you here in Amstelveen. I will continue this speech in Dutch.]

Het is u vast opgevallen dat er zoveel jonge mensen aanwezig zijn. Ze zijn hier uiteraard vanwege hun interesse in de nieuwjaarsspeech… Maar deze leerlingen van Platform C zijn hier vooral ook om u een prachtig muzikaal programma aan te bieden. Ze begonnen deze avond met klassieke muziek en na 20.00 uur gevolgd door pop en jazz. Geweldig dat jullie hier zijn! Geef hen een hartelijk applaus…

142 nationaliteiten

Ook in 2023 is Amstelveen weer wat gegroeid in inwoners en diversiteit. We kennen nu 142 nationaliteiten en een gemiddelde leeftijd van 40,9 jaar, dat is onder het landelijke gemiddelde. Dit heeft niet alleen te maken met de studenten op Kronenburg-Uilenstede, maar ook met de diverse bevolkingssamenstelling in de rest van de stad.

Atlas 

Afgelopen jaar was Amstelveen volgens de Atlas van Nederlandse gemeenten de op een na aantrekkelijkste stad om in te wonen, na Amsterdam en voor Utrecht. Dat heeft natuurlijk te maken met de goede bereikbaarheid van Schiphol en de nabijheid van de hoofdstad, maar ook met de kwaliteiten van de stad zelf, zoals de aanwezigheid van parken, scholen, sportieve en culturele voorzieningen.  

Woonruimte

Er is ook een keerzijde, zoals het gebrek aan betaalbare woonruimte. Helaas is woningnood niet nieuw in onze gemeente. Bij mijn bezoeken aan bruidsparen die 60 jaar getrouwd zijn, hoor ik dat velen van hen zijn begonnen op een bovenwoning of in een paar kamers gehuurd bij een hospita. Sindsdien is er in Amstelveen heel veel bijgebouwd. En daar gaan we mee door. Zo wordt binnenkort de Olympiade opgeleverd met 552 appartementen. De Aquariusflat ziet er na de renovatie weer prachtig uit. In de Scheg wordt in 3 fases een hele nieuwe wijk gebouwd, met flink wat sociale huurwoningen. En ook de ‘hospita-regeling’ is in moderne vorm weer ingevoerd. Hoewel niet genoeg, dragen deze maatregelen wel bij.  

Bedrijfsleven

Niet alleen het aantal inwoners groeide, ook het aantal bedrijven steeg tot zo’n 12.000 ondernemingen met een werkgelegenheid die groter is dan onze beroepsbevolking. We zijn sterk in zakelijke dienstverlening en huisvesten internationale hoofdkantoren, maar ook het midden- en kleinbedrijf levert een belangrijke bijdrage aan de lokale economie en de regionale werkgelegenheid. Wij spannen ons in voor een gunstig vestigingsklimaat. Tegelijkertijd moedigen we bedrijven aan om maatschappelijk actief te zijn en de verbinding met onze samenleving verder te vergroten.  

Investeringen

Aantrekkelijk zijn en blijven vraagt ook investeringen. Natuurlijk valt de A9 op waar de grootschalige werkzaamheden ertoe leiden dat over een paar jaar de noord- en zuidkant van onze stad weer bij elkaar worden gebracht. Ook wordt eraan gewerkt om ons Stadshart meer glans te geven en is het positief dat het Cobra museum de handschoen heeft opgepakt om aan een sterke toekomst te werken. En de Schouwburg is genomineerd voor Theater van het jaar 2023, dat verdient een pluim!

Stad voor de toekomst

We bouwen aan een stad voor toekomstige generaties, voor de kinderen van nu. Die kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien en kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Dat is voor een groot deel van de Amstelveense jongeren vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. En niet altijd. Daarom investeren wij in programma’s voor kinderen die een achterstand opliepen door corona. In de uitbreiding van het zwembad, zodat alle Amstelveense kinderen leren zwemmen. Daarom werden wij JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente en haalden wij de Nationale Boomfeestdag naar Amstelveen. Kinderen plantten die dag honderden bomen en maakten zo onze stad nog groener.

Menselijk gezicht

We zijn een stad met een menselijk gezicht. We vangen nog steeds vluchtelingen uit Oekraine op, in hotels en bij mensen thuis – fantastisch dat zij dat al bijna twee jaar doen - en we gaan in onze gemeente asielzoekers opvangen. Dat leidt bij sommige inwoners tot het aanbieden van hulp en bij anderen tot bezorgdheid. En daar heb ik begrip voor. Vanuit het college doen we er alles aan, samen met maatschappelijke organisaties en het COA, om ook aandacht voor deze nieuwe groep inwoners te hebben, net als we dat in de afgelopen decennia voor andere nieuwkomers hebben gedaan.   

Inkomens

Ook in Amstelveen heeft een groeiende groep mensen te maken met minder besteedbaar inkomen. Mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In de laatste vergadering van 2023 stelde onze raad nieuw armoedebeleid vast dat uitgaat van vertrouwen in de eigen kracht van mensen. We investeren in zorg en jeugdzorg, werk en inkomen, wijkcentra, onderwijshuisvesting, cultuur en sport om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen.

Conflicten

De conflicten in de wereld kwamen ook dit jaar dicht bij. Behalve  Oekraïne heeft de strijd tussen Israël en Hamas veel Amstelveners geraakt met  familie en vrienden onder de slachtoffers. Dit conflict drong ook door in de publieke opinie en leidde tot verhitte debatten en soms bedreigingen en uitsluiting. Hiervoor is geen plaats in Amstelveen. Iedereen doet ertoe, ongeacht je opvatting, religie, cultuur of geaardheid. Ik waardeer en steun de eerdere oproep van vertegenwoordigers van 5 belangrijke Amstelveense geloofsgemeenschappen om respectvol met elkaar om te gaan en in gesprek te blijven op grond van erkenning en gelijkwaardigheid.

Politiek

Wijze woorden. Ook toepasselijk als we het over de politiek hebben. De landelijke verkiezingen van afgelopen november resulteerden in een forse verschuiving van het politieke landschap. Een grote groep mensen voelt zich niet gehoord en gezien, en maakt zich zorgen. Hoe gaan we hier ook als gemeente mee om?

Meningsverschillen horen bij de democratie. Zolang er ruimte is voor nuance, mensen bereid blijven naar elkaar te luisteren en respectvol met elkaar om gaan, brengt het ons als samenleving verder. Ik zie dat de lokale politiek zich hiervan bewust is. Er vindt vaker op inhoud een politiek debat plaats in de gemeenteraad, zonder dat dit ten koste gaat van persoonlijke verhoudingen. Er wordt met respect naar elkaar geluisterd zonder het altijd eens te worden. Net als afgelopen jaar gaat onze gemeenteraad ook in 2024 vaker de ‘straat’ op om de zichtbaarheid te vergroten en met inwoners in gesprek te gaan. Ook het college doet dat, door o.a. stadsgesprekken rondom concrete onderwerpen te organiseren.  

Sociale samenhang

En onze stad dan? Hoe gaan we in Amstelveen met elkaar om? Ik hoor mensen regelmatig zeggen dat ze minder contacten hebben in hun wijk. Ze kennen hun buurman niet, omdat die geen Nederlands spreekt. De jonge gezinnen zijn overdag aan het werk, kinderen in de opvang, het is stil op straat. De sociale samenhang voelt minder dan vroeger, of in ieder geval anders.

Buurten

We zijn een gemeente van bijna 100.000 inwoners. Maar als we inzoomen op de kaart, zien we 12 wijken, en als we verder inzoomen, nog veel meer buurten. Buurten die enorm van elkaar verschillen, maar waar van alles gebeurt. Afgelopen tijd ben ik bij veel wijkcentra langs geweest. Neem De Bolder, een echte ontmoetingsplek in de wijk, maar dat geldt ook voor Villa Randwijck, De Meent, Westend en de andere wijkcentra. Tegelijk gebeurt het samen brengen van mensen ook op de sportclub, de toneelvereniging, de kerk en allerlei andere plekken.

Hart op de goede plek

Veel inwoners hebben het hart op de goede plek en oog voor de ander. Denk aan acties zoals ‘Snertdag’ in december voor (alleenstaande) 50-plussers. Aan de leerlingen van het KKC die een vrachtwagen vol levensmiddelen inzamelden voor de Voedselbank Amstelveen. Of Amstelvener Ted Meijaard die met buurtgenoten aan de slag ging met kerstcadeautjes voor Oekraïense kinderen. En dan heb ik het nog niet over al die vrijwilligers die zich via maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken en buurten het hele jaar door inzetten voor onze samenleving. Een aantal van u is hier vanavond…

De eerste stap

Samen met Participe en de Vrijwilligerscentrale proberen we meer internationals als vrijwilliger bij onze samenleving te betrekken. Trouwens bij de jaarlijkse Sinterklaasoptocht is aan het volop aanwezige publiek  goed te merken dat ook kinderen en ouders met een andere nationaliteit meedoen aan dit van oorsprong Nederlandse feest. Dat geldt ook voor de invulling van Koningsdag waaraan heel Amstelveen lijkt mee te doen in bijna alle wijken en door mensen van alle leeftijden en achtergronden.   

Al die betrokken Amstelveners vormen het fundament van onze samenleving. Dat is belangrijker dan ooit. Mensen willen deel uitmaken van een gemeenschap, dat geeft een ‘sense of belonging’ zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en gaat niet vanzelf. Je moet ervoor open staan en een beetje je best doen. Daarom is mijn vraag aan u: wat doet u? Die nieuwe buurman in de straat, die Engelse of Indiase moeder op het schoolplein, die eenzame oudere dame. Zet u de eerste stap? Ook als u eigenlijk vindt dat de ander dat zou moeten doen?

De tweede stap

En misschien nog wel belangrijker: zet u ook die tweede  stap? Want die eerste stap is een kennismaking, maar nog geen ontmoeting. Als we allemaal ons best doen om de ander te ontmoeten, gaan we elkaar zien en ontstaat er meer begrip en verbinding. Ook met de mensen voor wie dat wat moeilijker is. Dan worden we een stad waar iedereen zich thuis voelt.
Dus zet ook die tweede stap en ga echt met elkaar in gesprek.

Namens het gemeentebestuur en al onze medewerkers breng ik graag een toost uit op een gezond en gelukkig 2024, met elkaar en voor elkaar!

Tjapko Poppens, burgemeester van Amstelveen


Meer nieuws

Algemeen gisteren 19:53

Weerstand tegen uitbreiding betaald parkeren in Amstelveen: petitie gestart

Amstelveen - Er leeft onder diverse inwoners weerstand tegen de uitbreiding van betaald parkeren in Amstelveen, zeker nu het er naar uitziet dat in de toekomst betaald parkeren in heel de gemeente zal worden doorgevoerd. Diverse wijkbewoners twijfelen aan de betrouwbaarheid van zogenoemde parkeerdrukmetingen en zien de urgentie van betaald parkeren niet in.

Zakelijk gisteren 18:59

Nieuw kleinschalig kinderdagverblijf in Amstelveen: ‘t Schooltje

Amstelveen – Kinderdagverblijf ’t Schooltje heeft de deuren geopend in Amstelveen. Deze kleinschalige en kwalitatief hoge opvang is gevestigd in een vrijstaand pand met tuin en biedt een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud.

Verkeer & Vervoer gisteren 10:10

Nachtelijke afsluitingen geschrapt na superieur werkweekend: 'Alles zat mee'

Amstelveen - De werkzaamheden aan het A9-viaduct over de Beneluxbaan zijn afgelopen weekend dermate  voorspoedig verlopen dat het niet meer nodig is om ook de nachten tot en met 11 mei te gebruiken voor werkzaamheden. De wegen onder het viaduct zijn komende twee weken ook gewoon beschikbaar, in tegenstelling tot eerder gecommuniceerd. ‘Een kwestie van een goede planning en ook wat geluk,’ verklaart Tom Paton van aannnemer VeenIX over het succesvolle werkweekend waarin 60 uur non-stop werd doorgewerkt. 

Sport 23 apr. 2024 13:42

Buitenseizoen zwembad De Meerkamp van start, maar nog zonder wedstrijdbad

Amstelveen - Het buitenseizoen van zwembad De Meerkamp gaat komende zondag 28 april van start, maar nog zonder opening van het grote (buiten-)wedstrijdbad. Door een te hoge grondwaterstand is het niet mogelijk om het wedstrijdbad buiten al op te starten, dit zal op z’n vroegst na de meivakantie zijn.